Podstawy farmakoterapii dla potrzeb fizjoterapii


Termin:
 19-23.06.2021 r.

Miejsce: Łódź ul. Odyńca 38, 93-150 
- sala szkoleniowa

715,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. W przypadku jakichkolwiek problemu z płatnością prosimy o kontakt e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02


W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.


Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów.


Numer kursu: 03-002/14-02-032-2019


Prowadzący:

prof. dr hab. n.farm. Jolanta Zawilska

dr n. med. Agata Woldan-Tambor

dr n. farm. Dariusz Andrzejczak

dr n. farm. Jakub Wojcieszak

dr n. farm. Ewa Zwierzyńska


Zakład Farmakodynamiki, Katedra Biofarmacji UM w Łodzi


Ilość godzin:
 24, zgodnie z programem specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia

 

Ogólny program szkolenia:

  • Mechanizmy działania leków, ich oddziaływania na organizm, wchłaniania i dystrybucji w organizmie.
  • Charakterystyka poszczególnych leków stosowanych u pacjentów neurologicznych, kardiologicznych, pulmonologicznych.
  • Neurologia - Choroba Parkinsona i Alzheimera, padaczka, stwardnienie rozsiane. Leki stosowane u chorych po udarze krwotocznym i niedokrwiennym mózgu.
  • Pulmonologia - dychawica oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc.
  • Kardiologia - choroba niedokrwienna serca (dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego), nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca.
  • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (choroby zwyrodnieniowe stawów, działanie przeciwbólowe)
  • Opioidy - walka z silnym bólem (drabina analgetyczna WHO),
  • Leki miejscowo-znieczulające,
  • Leki uspakajające i nasenne,
  • Przedstawienie mechanizmów działania, farmakokinetyki, efektu farmakologicznego, wskazań do stosowania, działań niepożądanych oraz nazw, po którymi leki te się znajdują.