Podstawy farmakoterapii dla potrzeb fizjoterapii


Termin:
 16-18.09.2022 r.

Miejsce: Łódź ul. Odyńca 38, 93-150 
- sala szkoleniowa

715,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. W przypadku jakichkolwiek problemu z płatnością prosimy o kontakt e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02


W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.


Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów.


Numer kursu: 03-002/14-02-032-2019


Prowadzący:

prof. dr hab. n.farm. Jolanta Zawilska

dr n. med. Agata Woldan-Tambor

dr n. farm. Dariusz Andrzejczak

dr n. farm. Jakub Wojcieszak

dr n. farm. Ewa Zwierzyńska


Zakład Farmakodynamiki, Katedra Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Ilość godzin:
 24, zgodnie z programem specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia

Cele kursu:

1) zdobycie wiedzy na temat zagadnień farmakokinetyki i farmakodynamiki leków;

2) zdobycie wiedzy na temat postaci leków do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego oraz sposobów wprowadzania leków do organizmu;

3) zdobycie wiedzy na temat najważniejszych grup leków mających obecnie zastosowanie w fizjoterapii (ze szczególnym uwzględnieniem leków przeciwbólowych, obniżających napięcie mięśni, przyspieszających gojenie ran, leków stosowanych do jonoforezy i fonoforezy, środków stosowanych do masażu, kąpieli leczniczych i inhalacji);

4) zdobycie wiedzy na temat mechanizmów ich działania na organizm człowieka, działań niepożądanych i toksycznych.

Zakres wiedzy teoretycznej:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę:

1) wiadomości ogólne o lekach: a) definicja leku, pochodzenie leku, b) dawki, dawkowanie leków u dzieci i osób starszych, c) działanie niepożądane i toksyczne leków, d) czynniki modyfikujące działanie leków, e) sposoby wprowadzania leków do organizmu, f) przykładowe postaci leków;

2) niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ): a) mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania do stosowania, b) przegląd wybranych grup NLPZ;

3) preparaty roślinne wykorzystywane w fizjoterapii: a) w bólach stawowo-mięśniowych, w leczeniu niewydolności żylnej, b) zioła pojedyncze i mieszanki ziołowe;

4) środki pielęgnacyjne, przegląd wybranych preparatów: a) preparaty pochodzenia naturalnego stosowane w leczeniu blizn i bliznowców, b) emolienty -definicja, zastosowanie, działanie na skórę, c) sporządzanie kremu i peelingu z surowców antyalergicznych;

5) suplementacja w fizjoterapii;

6) metody wprowadzania leków w fizjoterapii;

7) interakcje leków w fizjoterapii;

8) metody leczenia bólu - rodzaje bólu i metody leczenia bólu.

Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności:

1) uzyskanie wiedzy na temat grup leków stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych w oparciu o wiedzę dotyczącą ich działania oraz interakcji leków;

2) nabycie szerszych umiejętności wykorzystania leków w zabiegach fizykoterapeutycznych w różnych jednostkach chorobowych.

Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne (3 dni robocze)

Forma realizacji kursu: z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub stacjonarnie.

Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.