Obraz niedostępny

Stymulacja śródmięśniowa (dry needling)

Termin: 16-20.03.2023 roku

Miejsce: Łódź

1 015,00 zł brutto

Więcej informacji

Cel kursu:

1) nauka badania manualnego i określenie wzorca zaburzenia mięśniowopowięziowego, w tym wzorca przeciążeniowego, kompensacyjnego i neurogennego;

2) nauka planowania i wykonania stymulacji śródmięśniowej (dry needling).

Zakres wiedzy teoretycznej:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę:

1) patoneurofizjologia punktów spustowych;

2) mechanizmy bólu lokalnego i rzutowanego z układu mięśniowo-powięziowego;

3) mechanizmy powstawania i utrzymywania się zespołów bólu mięśniowopowięziowego;

4) współwystępowanie dysfunkcji somatycznych, trzewnych i autonomicznych;

5) zaburzenia czynności narządu ruchu wyrażone patologiczną aktywnością tkankową;

6) zaburzenia czynności narządów wewnętrznych wyrażone patologiczną czynnościowo aktywnością tkankową;

7) zaawansowane elementy badania i wnioskowania klinicznego punktów spustowych;

8) podstawy oddziaływania, metodyka zabiegów oraz bezpieczeństwo zabiegów;

9) techniki palpacji, badania i stymulacji śródmięśniowej (dry needling).

Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć umiejętności:

1) przeprowadzenia wywiadu i badania klinicznego w kontekście mięśniowopowięziowych zespołów bólowych;

2) różnicowania dysfunkcji i patologii somatycznych, trzewnych i autonomicznych w kontekście mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych;

3) rozpoznawania wzorca rzutowanego bólu mięśniowo-powięziowego;

4) przeprowadzenia badania manualnego i określenie wzorca zaburzenia mięśniowo-powięziowego, w tym wzorca przeciążeniowego, kompensacyjnego i neurogennego;

5) planowania i wykonania stymulacji śródmięśniowej (dry needling).

Czas trwania kursu: 40 godzin dydaktycznych (5 dni roboczych)

Forma realizacji kursu: stacjonarnie.

Produkty powiązane