Obraz niedostępny

Terapia przeciwobrzękowa

Termin: 30.06-2.07.2023 roku

Miejsce: Łódź

715,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. W przypadku jakichkolwiek problemu z płatnością prosimy o kontakt e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02


W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów.Prowadzący:

dr n. med. Małgorzata Kilon, specjalista fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. med. Anna Kubsik-Gidlewska, specjalista fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Cele kursu:

1) nauka badania pacjenta z obrzękami;

2) nauka badania tętna na tętnicach kończyn dolnych oraz odnajdywania i oceny węzłów chłonnych;

3) nauka prawidłowego wykonania technik i chwytów stosowanych w drenażu limfatycznym;

4) nauka podejmowania trafnych decyzji, co do wyboru poszczególnych technik leczniczych w wybranych jednostkach chorobowych.

Zakres wiedzy teoretycznej:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę:

1) mechanizm działania manualnego drenażu limfatycznego;

2) diagnostyka obrzęku limfatycznego;

3) obrzęk limfatyczny i jego patofizjologia;

4) pierwotny obrzęk limfatyczny;

5) wtórny obrzęk limfatyczny;

6) złośliwe obrzęki limfatyczne;

7) ryzyko przerzutów przez drenaż limfatyczny;

8) profilaktyka obrzęku limfatycznego;

9) psychologiczne aspekty terapii pacjentów z obrzękiem limfatycznym w przebiegu choroby nowotworowej;

10) konsekwencje obrzęku limfatycznego i radioterapii;

11) wskazania i przeciwwskazania do drenażu limfatycznego;

12) wskazania i przeciwwskazania do kompresoterapii;

13) obrzęk żylny;

14) wskazania do drenażu limfatycznego przy obrzękach żylnych i żylnolimfatycznych;

15) terapia kompresyjna przy obrzękach żylnych;

16) obrzęk tłuszczowy -patofizjologia, diagnostyka i terapia;

17) obrzęk limfatyczny w zaawansowanej chorobie nowotworowej;

18) obrzęk mieszany po amputacjach kończyn dolnych i górnych.

Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności:

1) diagnostyka obrzęku limfatycznego;

2) podstawowe techniki manualnego drenażu limfatycznego;

3) manualny drenaż poszczególnych segmentów: szyja, twarz, kończyna górna, grzbiet, obręcz biodrowa, klatka piersiowa, kończyna dolna;

4) techniki specjalne manualnego drenażu limfatycznego;

5) terapia ruchowa w połączeniu z manualnym drenażem limfatycznym;

6) drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z wtórnym obrzękiem limfatycznym kończyn górnych;

7) drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z pierwotnym obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych;

8) drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z obrzękiem żylnym;

9) drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z obrzękiem tłuszczowym;

10) drenaż limfatyczny, terapia ruchowa oraz terapia oddechowa;

11) postępowanie terapeutyczne przy owrzodzeniach podudzi;

12) postępowanie terapeutyczne przy obrzęku limfatycznym w zaawansowanej chorobie nowotworowej;

13) postępowanie terapeutyczne przy obrzękach mieszanych po amputacjach kończyn –opracowanie kikutów.

Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne (3 dni robocze)

Forma realizacji kursu: stacjonarnie.

Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Produkty powiązane