Zalecenia żywieniowe i dietetyka u osób chorych i aktywnych fizycznieTermin:
 20-22.01.2023

Miejsce: ul. Odyńca 38, 93-150 Łódź
- sala szkoleniowa

715,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. W przypadku jakichkolwiek problemu z płatnością prosimy o kontakt e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02


W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.

Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów.

Prowadząca: dr n. med. Aleksandra Błońska, Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Cele kursu:

1) przedstawienie metod oceny stanu odżywienia;

2) przedstawienie konsekwencji niedożywienia oraz otyłości;

3) przedstawienie podstawowych wiadomości o roli składników odżywczych w żywieniu człowieka;

4) przedstawienie podstawowych wiadomości o normach żywienia i wyżywienia;

5) przedstawienie podstawowych wiadomości o bilansie energetycznym ustroju oraz stosowanych dietach w żywieniu zdrowego i chorego człowieka;

6) wykształcenie umiejętności rozróżniania składników odżywczych oraz określenia ich roli w organizmie człowieka.

Zakres wiedzy teoretycznej:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę:

1) regulacja pobierania pokarmu;

2) rola i źródła białka, tłuszczów, węglowodanów;

3) rola błonnika w organizmie i jego źródła;

4) rola wody w organizmie, bilans wodny;

5) podstawowa przemiana materii;

6) całkowita przemiana materii;

7) charakterystyka niedożywienia i otyłości oraz ich następstwa;

8) rodzaje diet, nomenklatura diet leczniczych;

9) dieta wegańska/wegetariańska - wpływ na zdrowie;

10) mity w zasadach żywienia;

11) postępowanie dietetyczne w zaparciach;

12) wpływ diety na skórę;

13) wpływ diety na prawidłową pracę mózgu,

Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności:

1) praktyczna ocena stanu odżywienia (BMI, fałd skórny, i inne);

2) dobór odpowiedniej diety, zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia.

Czas trwania kursu:

24 godziny dydaktyczne (3 dni robocze)

Forma realizacji kursu: z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub stacjonarnie.

Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

O prowadzącej: 

dr n. med. Aleksandra Błońska - 

dietetyk kliniczny z dużym doświadczeniem. W 2012 roku ukończyła Dietetykę na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uzyskując tytuł magistra. Skończyła także Studia Podyplomowe Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie. 5 grudnia 2017 roku otrzymała tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

Odbyła staż zagraniczny na stanowisku dietetyka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Paryżu (AP – HP Hospital Universitaire Pitie – Salpetiere, Paris, France).

Od 2015 r. pracuje w Szpitalu USK im. WAM jako dietetyk oraz jest zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym na stanowisku asystent. Na Oddziale Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej w Szpitalu USK im. Norberta Barlickiego pomagała pacjentom po zabiegach bariatrycznych w zmianie nawyków żywieniowych.