Diagnostyka obrazowa dla potrzeb fizjoterapii – USG, radiologia (stawów, kręgosłupa, TK, MRI), EMG, EEG)Termin: 20-24.04.2024
 

Miejsce: ul. Odyńca 38, 93-150 Łódź
- sala szkoleniowa

1 015,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. W przypadku jakichkolwiek problemu z płatnością prosimy o kontakt e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02


W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów.

Prowadzącydr hab. n. med. Piotr Grzelak, specjalista radiolog, kierownik Zakładu
Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi.

Cele kursu:

1) zapoznanie z możliwościami współcześnie stosowanych metod diagnostyki obrazowej, zasadami oceny i interpretacji opisów badań przygotowanych przez specjalistów (radiologów) oraz wskazanie korelacji pomiędzy wynikiem badania a konkretną patologią i badaniem funkcjonalnym przeprowadzonym przez fizjoterapeutę;

2) zapoznanie z najczęstszymi patologiami/jednostkami chorobowymi wykrywanymi poprzez badania obrazowe w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii;

3) umiejętność wykrywania patologii wymagających ponownej lub pilnej konsultacji lekarskiej.

Zakres wiedzy teoretycznej:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę:

1) rodzaje badań obrazowych, zasady doboru badań – algorytm od objawu do obrazu,

2) znajomość norm radiologicznych stanowiących wyjściowe parametry przy rozpoznawaniu patologii;

3) rozpoznawanie artefaktów oraz fałszywego obrazu normy i patologii;

4) analiza zdjęć i interpretacji opisów przygotowanych przez specjalistów (radiologów) RTG, MRI, TK, EEG, EMG, RUSI (Rehabilitative Ultrasound Imaging) w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii;

5) scyntygrafia i jej znaczenie w diagnostyce.

Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć umiejętności:

1) RTG (zdjęcia RTG) - rozpoznawania struktur anatomicznych i ocena patologii w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii;

2) TK (tomografia komputerowa) - rozpoznawania struktur anatomicznych i ocena patologii w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii;

3) MRI (rezonans magnetyczny) - rozpoznawania struktur anatomicznych i ocena patologii w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii;

4) RUSI (Rehabilitative Ultrasound Imaging) - rozpoznawania struktur anatomicznych i ocena patologii w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii;

5) analizy zdjęć i interpretacji opisów (RTG, MRI, TK, EEG, EMG, USG) przygotowanych przez specjalistów (radiologów) dla potrzeb fizjoterapii;

6) przeprowadzenia testów funkcjonalnych pod kontrolą USG dla potrzeb programowania fizjoterapii;

7) przeprowadzenie fizjoterapii pod kontrolą USG.

Czas trwania kursu: 40 godzin dydaktycznych (5 dni roboczych)

Forma realizacji kursu: stacjonarnie.

Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.