Diagnostyka i fizjoterapia w zaburzeniach układu moczowo – płciowego i wydalniczego

Termin: 16-18.06.2023

Miejsce: ul. Odyńca 38, 93-150 Łódź

715,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. W przypadku jakichkolwiek problemu z płatnością prosimy o kontakt e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02

W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.
Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów. 

Prowadzący:

dr n.med. Małgorzata Kilon, specjalista fizjoterapii

Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne (3 dni)

Cel kursu:

1) zapoznanie z możliwościami wykorzystania różnych technik fizjoterapeutycznych przywracających lub poprawiających funkcje układu moczowo-płciowego.

Zakres wiedzy teoretycznej:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę:

1) schorzenia wpływające bezpośrednio na funkcję pęcherza;

2) schorzenia i sytuacje, które mogą przyczyniać się do nietrzymania moczu poprzez zwiększenie ciśnienia wewnątrzbrzusznego;

3) patofizjologia i czynniki ryzyka w nietrzymaniu moczu i stolca;

4) wysiłkowe nietrzymanie moczu, nietrzymanie moczu z naglącym parciem;

5) postępowanie w nietrzymaniu moczu u kobiet i mężczyzn;

6) interwencje behawioralne w leczeniu nietrzymania moczu (trening pęcherza, styl życia, regulacja masy ciała, racjonalne spożycie płynów, ograniczenie spożycia kofeiny);

7) interwencje chirurgiczne w wysiłkowym nietrzymaniu moczu;

8) badanie w zaburzeniach układu moczowo-płciowego (wywiad, badanie fizykalne, narzędzia oceny, składowe podstawowego badania fizjoterapeutycznego pacjentów z nietrzymaniem moczu, specyficzne badanie dla kobiet, specyficzne badanie dla mężczyzn);

9) kwantyfikacja funkcji mięśni dna miednicy - skala Brink i zmodyfikowana skala Oxford.

Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności:

1) przeprowadzenia podstawowego badania i oceny zaburzeń układu moczowo– płciowego oraz wydalniczego (wywiad, badanie fizykalne);

2) przeprowadzenia podstawowych interwencji terapeutycznych (ćwiczenia mięśni dna miednicy, biofeedback, elektrostymulacja, ciężarki dopochwowe, plastrowanie dynamiczne. 

Forma realizacji kursu: stacjonarnie.

Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.