Metody neurofizjologiczne np. PNF, Bobath, neuromobilizacje


Termin: 24-26.11.2023 roku

Miejsce: Łódź, ul. Odyńca 38, 93-150
- sala szkoleniowa

1 015,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. W przypadku jakichkolwiek problemu z płatnością prosimy o kontakt e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02

W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.


Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów. 
Prowadzący:

mgr Monika Wutke, specjalista fizjoterapii

dr n.med. Anna Woźniakowska, specjalista fizjoterapii

Ilość godzin: 40


Program zgodny z programem specjalizacji z 2021 roku.

Cele kursu:

1) rozwijanie umiejętności w zakresie oceny i analizy problemów chorych neurologicznych;

2) rozwijanie umiejętności skutecznego stosowania technik fizjoterapeutycznych w rehabilitacji pacjentów neurologicznych;

3) tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla pacjenta, zgodnego z zasadami ICF, w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów.

Zakres wiedzy teoretycznej:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę:

1) metody diagnostyczne stosowane w rehabilitacji neurologicznej z wykorzystaniem sprzętu medycznego EEG, EMG, ustalenie procesu patologicznego;

2) dobór i modyfikacja technik w zależności od objawów w badaniu klinicznym pacjenta neurologicznego;

3) metody specjalne w rehabilitacji neurologicznej (m.in. Bobath dla dorosłych, PNF, metoda wymuszania ruchu (CIT), neuromobilizacje);

4) problematyka neurorehabilitacji po urazach oraz w wybranych jednostkach chorobowych np: stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroby rdzenia kręgowego, choroby i uszkodzenia nerwów obwodowych;

5) analiza piśmiennictwa naukowego dotyczącego skuteczności terapii w omawianych jednostkach chorobowych.

Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć:

1) umiejętność interpretacji opisu badania EEG dla potrzeb planowania fizjoterapii;

2) umiejętność interpretacji opisu badania EMG przygotowanego przez specjalistów (radiologów);

3) badanie pacjenta, procedury testujące i terapia pacjenta oparta o filozofię i terminologię ICF;

4) praktyczne zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych (np. PNF, Bobath dla dorosłych, metoda wymuszania ruchu (CIT), neuromobilizacje).

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: