Podstawy metod neurofizjologicznych


Termin: 20-24 października 2021 roku

Miejsce: Łódź, ul. Odyńca 38, 93-150
- sala szkoleniowa

815,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. W przypadku jakichkolwiek problemu z płatnością prosimy o kontakt e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02

W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.
Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów. 


Przeznaczony dla mgr fizjoterapii specjalizujących się w dziedzinie fizjoterapii.


Prowadzący:

mgr Konstanty Adam Markiewicz, Klinika Neurologii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Zakład Propedeutyki Pediatrii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n.med. Anna Szwaczko, specjalista fizjoterapii

Ilość godzin: 35


Kurs dedykowany jest magistrom fizjoterapii w trakcie specjalizacji z fizjoterapii.

Kurs obejmuje 35 godzin teoretycznych i praktycznych dotykających zagadnień zaburzeń OUN i nerwów obwodowych pacjentów z: MPDZ, zaburzeniami rozwojowymi, padaczką, po przebytym udarze mózgu, spastycznością, wtórnym deformacjom osiowym, zespołami bólowymi kręgosłupa, skoliozami, chorobami nerwowo-mięśniowymi, zaburzeniami układu równowagi, zaburzeniami czucia, po urazach czaszkowo-mózgowych. Podczas kursu wyjaśniamy od podstaw zasady funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego i mechanizmów występujących w następstwach jego uszkodzenia oraz proponujemy odpowiedni schemat postępowania w myśl koncepcji neurofizjologicznych a co za tym idzie konkretnych metod pracy(np.: Bobath,SI,PNF,FM,NTU) w najczęstszych dysfunkcjach wynikających z uszkodzenia układu nerwowego.

 

O prowadzących:


mgr Konstanty Adam Markiewicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zakład Propedeutyki Pediatrii

Cel zawodowy:

analiza patomechanizmów chodu wieku rozwojowego, wdrażanie nowych metod fizjoterapii, opracowanie skutecznych metod powięziowych w walce ze spastycznością u pacjentów z uszkodzeniem OUN, samodzielność w prowadzeniu badań.

2017 -  Wszczęcie przewodu doktorskiego „Analiza porównawcza zaburzeń równowagi u pacjentów pediatrycznych z rozpoznaną padaczką nieleczonych farmakologicznie i pacjentach poddanych leczeniu przeciwdrgawkowemu”


Prowadzone wykłady i szkolenia oraz inne osiągnięcia:

    Wykład - prowadzący - Zaburzenia funkcji kończyny górnej u dziecka z MPDZ SFPO Łódź 2016
    Wykład - prowadzący - Aktualne problemy diagnozy i terapii osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz opieka nad nimi Kielce 2012
    Wykład - prowadzący - Mózg a aktywność fizyczna - Politechnika Łódzka 2016
    Szkolenie - prowadzący - Dysfunkcje kończyny górnej u pacjentów neurologicznych. Typy dysfunkcji klasyfikacje wskazania i przeciwwskazania do stosowania miękkich ortez. Łódź 2016 Szkolenie dla lekarzy reh. i fizjoterapeutów
    Szkolenie - prowadzący - Znaczenie pozycji ułożeniowych w korekcji i zapobieganiu deformacji osiowych  u pacjentów neurologicznych. Łódź 2016 Szkolenie dla lekarzy reh. i fizjoterapeutów
    Szkolenie i Wykład - prowadzący - Spektrum dysfunkcji układu ruchu a funkcjonowanie kobiet po mastektomii.
    Wykład i szkolenie na Jesiennym Pikniku Naukowym organizowanym przez ICZMP
    Grant młodego naukowca - Patomechanizm zaburzeń wzorca chodu u pacjentów w okresie rozwojowym - w trakcie realizacji
    Transnational Project - host - Współprowadzący Międzynarodowy Projekt Erasmus plus. "Back to social life of a woman after mastectomy
    Stworzenie nowej metody rehabilitacji - NTU - NTU - Neurorozwojowa Terapia ułożeniowa. Publikacja maj 2017
    Infodoradca+ - wygranie ogólnopolskiego konkursu na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Eksperta Branżowego w dziedzinie fizjoterapii. Projekt rządowy w ramach działań EU. (08.2018)
    Liczne publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych punktowanych przez MNiSW oraz zagranicznych w maju 2018 roku współautorstwo pracy w Journal of Clinical Sleep Medicine o IF=3,429

 


dr n.med. Anna Szwaczko, specjalista fizjoterapii

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zdobywałam w Klinice Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej, a także Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi. Pracowałam na stanowisku wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Wyższej Szkoły Informatyki w  Łodzi. Obecnie jestem starszym asystentem na Oddziale  Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Ukończyłam liczne kursy w dziedzinie fizjoterapii.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: