Zakażenia HIV i choroba AIDS i inne zakażeniaTermin:
 8 maja 2021 roku

Miejsce: Łódź, ul. Odyńca 38, 93-150
- sala szkoleniowa

450,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. W przypadku jakichkolwiek problemu z płatnością prosimy o kontakt e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02

W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów.Przeznaczony dla mgr fizjoterapii specjalizujących się w dziedzinie fizjoterapii.Kurs jest poświęcony zakażeniu wirusem HIV oraz innym ważnym chorobom zakaźnym przenoszonym drogą krwi - wirusowym zapaleniom wątroby typu B i C. Obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu epidemiologii, prezentacji klinicznej i opieki nad pacjentami chorymi na powyższe schorzenia. Duży nacisk kładzie na możliwe drogi zakażenia wirusami HIV, HCV i HBV, zachowania bezpieczne i ryzykowne oraz na postępowanie przed i po ekspozycji na materiał zakaźny. W trakcie kursu omówione zostaną najczęściej powielane fakty i mity związane z zakażeniami HIV, HBV i HCV. Na zakończenie kursu przewidziana jest krótka część praktyczna polegająca na omówieniu kilku przykładowych scenariuszy postępowania w opiece nad pacjentami zakażonymi HIV, HBV lub HCV w praktyce fizjoterapeuty.

 

Prowadzący: Lek. Aleksandra Berkan Kawińska

Ilość godzin: 7

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

Zakażenie HIV – podstawowe pojęcia, epidemiologia, drogi zakażenia, praktyka kliniczna, aspekty prawne.

Wirusowe zapalenia wątroby typu B i C.

Profilaktyka przed- i poekspozycyjna zakażeń przenoszonych drogą krwi.

Analiza sytuacji klinicznych w kontekście postępowania z pacjentami zakażonymi wirusem HIV lub innymi wirusami przenoszonymi drogą krwi.

O prowadzącej:

Lek. Aleksandra Berkan Kawińska jest pracownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi i doktorantką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych ośrodkach zagranicznych, między innymi we Francji i w Holandii. W swojej pracy na co dzień zajmuje się między innymi pacjentami zakażonymi wirusem HIV oraz wirusami hepatotropowymi. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia z zakresu wirusowych zapaleń wątroby, nad którymi prowadzi badania w ramach pracy doktorskiej.