Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego


Termin: 18-22.05.2023 roku

Miejsce: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, 90-647 Łódź, Pl. Hallera 1

1 015,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. W przypadku jakichkolwiek problemu z płatnością prosimy o kontakt e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02

W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.

Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów. 


Prowadzący:

dr hab. n. med. Robert Irzmański

dr hab. n. med. Marcin Barylski

dr n. med. Adam Poliwczak

dr n. med. Joanna Kapusta

dr Beata Gławęda-Foryś

dr n. med. Michał Poznański

dr n. med. Katarzyna Glibov

dr n.med. Anna Szwaczko, specjalista fizjoterapii

Ilość godzin: 40

Program kursu zgodny z wytycznymi Programu specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii obowiązującym od dnia 1 grudnia 2021 roku. 

Cele kursu:

1) zapoznanie z badaniem podmiotowym i przedmiotowym w chorobach układu krążenia i układu oddechowego;

2) zapoznanie z objawami wymagającymi ponownej lub pilnej konsultacji lekarskiej;

3) poznanie metod diagnostycznych stosowanych w rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej;

4) poznanie zasad wykonywania badań diagnostycznych przydatnych w postępowaniu fizjoterapeutycznym.

Zakres wiedzy teoretycznej:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę:

1) metody diagnostyczne stosowane w rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej –badanie tętna, pomiar ciśnienia tętniczego, EKG, ECHO serca, RTG klatki piersiowej;

2) badania czynności wentylacyjnej płuc – spirometria, testy odwracalności obturacji oskrzeli, testy na nadreaktywność oskrzeli;

3) znaczenie badania spirometrycznego w chorobach układu oddechowego;

4) sytuacje wymagające ponownej lub pilnej konsultacji lekarskiej;

5) test wysiłkowy – zasada prawidłowego wykonania, przygotowanie pacjenta, interpretacja wyniku, wskazania i przeciwwskazania;

6) układ krążenia, a wysiłek fizyczny w warunkach fizjologii i u osób z chorobami układu krążenia;

7) układ oddechowy, a wysiłek fizyczny w warunkach fizjologii i u osób z chorobami układu oddechowego;

8) przydatność w postępowaniu fizjoterapeutycznym badań diagnostycznych m.in. badań czynności wentylacyjnej płuc i testów wydolnościowych –kwalifikacja do rehabilitacji;

9) inne metody diagnostyczne i usprawniające w chorobach układu krążenia i oddechowego – diagnostyka i terapia w wirtualnej rzeczywistości, diagnostyka i terapia metodą biofeedbacku.

Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć umiejętności:

1) umiejętność rozpoznawania przyczyn dolegliwości bólowych w obrębie górnej części tułowia i klatki piersiowej;

2) przeprowadzenie badania czynności wentylacyjnej płuc –spirometria, próba rozkurczowa;

3) przeprowadzenie testów wydolnościowych w kardiologii i pulmonologii, wg różnych rodzajów testów – na ergometrze rowerowym, bieżni, testów marszowych, ergospirometrii oraz ich interpretacja;

4) analiza EKG – na co fizjoterapeuta powinien zwrócić uwagę;

5) analiza RTG – na co fizjoterapeuta powinien zwrócić uwagę;

6) analiza ECHO serca - na co fizjoterapeuta powinien zwrócić uwagę;

7) kwalifikacja i planowanie rehabilitacji pulmonologicznej i kardiologicznej.

Czas trwania kursu: 40 godzin dydaktycznych (5 dni roboczych)

Forma realizacji kursu: stacjonarnie.

Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu

Produkty powiązane