Metody diagnostyczne w zaburzeniach statycznych ciała u dzieci i młodzieży

Termin: 17-19.02.2023
Miejsce: Łódź, ul. Odyńca 38, 93-150 
- sala szkoleniowa

715,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. Po dokonaniu wpłaty prosimy o kontakt na adres e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02


W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.

Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów.

Prowadzący:
dr n.med. Katarzyna Glibov, specjalista fizjoterapii


Cel kursu:

1) Zapoznanie z nowoczesnymi metodami oceny postawy ciała u dzieci i młodzieży.

Zakres wiedzy teoretycznej:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę:

1) edukacja i reedukacja posturalna;

2) kształtowanie się postawy ciała w ontogenezie. Symetria i asymetria człowieka. Anatomia człowieka;

3) biomechaniczna analiza postawy ciała;

4) podstawowa charakterystyka wad postawy ciała: etiologia, skutki, profilaktyka wad postawy ciała: w płaszczyźnie strzałkowej, wad klatki piersiowej; wad kończyn dolnych i stóp; boczne skrzywienia kręgosłupa;

5) obiektywne i subiektywne metody oceny postawy ciała i stabilności;

6) metody oceny wysklepienia i wydolności stóp;

7) komputerowe badania postawy ciała;

8) stabilografia dynamiczna;

9) stabilografia statyczna.

Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności:

1) umiejętność przeprowadzenia badania postawy ciała u dzieci i młodzieży metodami obiektywnymi i subiektywnymi;

2) umiejętność oceny zdolności układu mięśniowo-szkieletowego do utrzymywania stabilnej pozycji ciała;

3) umiejętność oceny i diagnostyki mechanizmu utrzymywania równowagi oraz innych działań ruchowych.

Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne 

Forma realizacji kursu: stacjonarnie.

Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.