Fizjoterapia u dzieci ryzyka

Termin: 17-21.11.2021
Miejsce: Łódź, ul. Odyńca 38, 93-150 
- sala szkoleniowa

815,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. Po dokonaniu wpłaty prosimy o kontakt na adres e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02


W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.

Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów.

Przeznaczony dla mgr fizjoterapii specjalizujących się w dziedzinie fizjoterapii.


Prowadzący:

mgr Monika Wutke - specjalista fizjoterapii,
mgr Anita Haralabidis

Ilość godzin:
35

Cele szkolenia:
Przybliżenie uczestnikom tematyki oceny rozwoju oraz prawidłowego postępowania w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ruchowymi. Przygotowanie fizjoterapeuty do oceny rozwoju psychoruchowego małego pacjenta, doboru odpowiednich testów oraz skal służących ocenie funkcjonalnej oraz przygotowania planu terapeutycznego. Wskazanie praktycznych umiejętności do wykorzystania w pracy w przypadku terapii dzieci niepełnosprawnych.


Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:
1. Rozwój psychoruchowy dziecka. Ocena neurokinezjologiczna motoryki spontanicznej dziecka w pierwszym roku życia.
2. Dziecko ryzyka – czynniki ryzyka przyszłych zaburzeń.
3. Kamienie milowe – wzorce globalne.
4. Przedstawienie reakcji ułożeniowych jako wstępna ocena rozwoju dziecka.
5. Reakcje odruchowe i najczęstsze ich zaburzenia.
6. Demo pacjentów jako przykłady prawidłowego rozwoju w poszczególnych miesiącach życia oraz deficytów i mechanizmów nieprawidłowych.
7. Ocena funkcjonalna oraz dobór odpowiednich testów i skal do oceny sprawności ruchowej dziecka starszego. Demo pacjenta.
8. Wybrane jednostki chorobowe :
- Zespoły mózgowego porażenia dziecięcego – podział, terapia.
- Zaburzenia obejmujące rdzeń kręgowy.
- Choroby nerwowo-mięśniowe.
- Wady wrodzone narządu ruchu.
- Zespoły genetyczne.
9. Postępowanie pielęgnacyjne z wykorzystaniem elementów metod neurofizjologicznych.
10. Omówienie postepowania terapeutycznego (ocena, badanie, program terapii i wybrane przykłady ćwiczeń) – praca z pacjentem.
11. Dobór sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy edukacyjnych dla dziecka niepełnosprawnego.
mgr Monika Wutke
specjalista fizjoterapii, oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy specjalizujący się w neurorehabilitacji dzieci i dorosłych, terapeuta metody NDT Bobath, metody Vojty oraz wielu innych szkoleń z zakresu neurorehabilitacji, 20-letnie doświadczenie zdobyte między innymi w oddziałach szpitalnych oraz oddziałach dziennego pobytu rehabilitacji neurologicznej oraz ogólnoustrojowej, Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Poradniach Rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych na terenie województwa łódzkiego.


mgr Anita Haralabidis
fizjoterapeuta specjalizujący się w rehabilitacji niemowląt i dzieci metodami neurofizjologicznymi. Certyfikowany terapeuta metody Vojty. Posiada 10- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wadami wrodzonymi, obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym, asymetrią, wadami stóp i postawy. Ukończone szkolenia: PNF, DNS, Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS, kinesiotaping w pediatrii, Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft-Huber