Fizjoterapia u dzieci ryzyka

Termin: 10-12.03.2023
Miejsce: Łódź, ul. Odyńca 38, 93-150 
- sala szkoleniowa

715,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. Po dokonaniu wpłaty prosimy o kontakt na adres e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02


W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.

Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów.


Prowadzący:

mgr Monika Wutke - specjalista fizjoterapii,
mgr Anita Haralabidis

Ilość godzin:
 24

Cele kursu:
1) rozszerzenie wiedzy na temat fizjoterapii dzieci ryzyka;
2) przygotowanie uczestnika do przeprowadzenia diagnozy neurorozwojowej.
Zakres wiedzy teoretycznej:
W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę:
1) prawidłowy rozwój dziecka i zaburzenia rozwoju;
2) testy i ocena rozwoju;
3) wady wrodzone narządu ruchu (ubytki i deformacje wrodzone, dysplazja stawów biodrowych, stopa końsko-szpotawa); 
5) kręcz szyi;
6) przepukliny oponowo-rdzeniowe;
7) dystrofie mięśniowe;
8) skoliozy (wrodzone, idiopatyczne, wtórne);
9) wady postawy – zasady i metody postępowania korekcyjnego;
10) leczenie ograniczeń ruchomości stopy u dzieci;
11) podstawowe metody neurorehabilitacji dzieci ( Bobath, Vojty, SI).
Wykaz umiejętności praktycznych:
W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności:
1) umiejętność oceny rozwoju psychoruchowego dziecka wg. odpowiednich skal;
2) umiejętność doboru i dopasowania odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego;
3) umiejętność zinterpretowania zdjęcia RTG dla potrzeb fizjoterapii;
4) umiejętność przeprowadzenia kompleksowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami postawy i bocznym skrzywieniem kręgosłupa z wykorzystaniem metod specjalnych (np. NDT Bobath, Vojty, SI);
5) umiejętność zaproponowania, przygotowania i wdrożenia programu profilaktyki ćwiczeń usprawniających;
6) umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym na rzecz trudnych problemów pacjenta.
Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne (3 dni robocze)
Forma realizacji kursu: stacjonarnie. Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
O prowadzących:
mgr Monika Wutke
specjalista fizjoterapii, oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy specjalizujący się w neurorehabilitacji dzieci i dorosłych, terapeuta metody NDT Bobath, metody Vojty oraz wielu innych szkoleń z zakresu neurorehabilitacji, 20-letnie doświadczenie zdobyte między innymi w oddziałach szpitalnych oraz oddziałach dziennego pobytu rehabilitacji neurologicznej oraz ogólnoustrojowej, Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Poradniach Rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych na terenie województwa łódzkiego.


mgr Anita Haralabidis
fizjoterapeuta specjalizujący się w rehabilitacji niemowląt i dzieci metodami neurofizjologicznymi. Certyfikowany terapeuta metody Vojty. Posiada 10- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wadami wrodzonymi, obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym, asymetrią, wadami stóp i postawy. Ukończone szkolenia: PNF, DNS, Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS, kinesiotaping w pediatrii, Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft-Huber