Podstawy Terapii Manualnej

Termin: 19-23 maja 2021 roku

Miejsce: Łódź, ul. Odyńca 38, 93-150 
- sala szkoleniowa

815,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. Po dokonaniu wpłaty prosimy o kontakt na adres e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02


W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.

Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów.Przeznaczony dla mgr fizjoterapii specjalizujących się w dziedzinie fizjoterapii.


Prowadzący:

dr n. med. Marcin Świątczak specjalista fizjoterapii,

Ilość godzin:
35

Miejsce:
Łódź

Program szkolenia:

Część teoretyczna 15 godzin
* Omówienie spraw organizacyjnych
* Rys historyczny
* Omówienie nerwowo-mięśniowo-szkieletowego rozpoznania w ramach terapii manualnej
* Analiza stawów w ujęciu artrokinematycznym
* Anatomia i fizjologia układu mięśniowego dla potrzeb terapii maualnej
* Neurofizjologia – receptory stawowe, fenomen bólu
* Kolokwium pisemne

Część praktyczna 20 godzin:

* Badanie pasywne z uwzględnieniem wzorca torebkowego
* Badanie akcesoryczno-translatoryczne z omówieniem ruchu
artrokinematycznego: separacja, trakcja, ślizg translatoryczny
z omówieniem reguły wklęsło-wypukłej.
* Podstawa badania stawów kończyn górnych i dolnych
* Podstawa badania stawu skroniowo-żuchwowego
* Podstawa badania stawów międzykręgowych C2/C3 do L5/S1,
żeber, spojenia łonowego oraz stawów krzyżowo-biodrowych (testy
prowokacyjne i mobilności dla stawów krzyżowo-biodrowych)
* Podstawy metod detonizacji mięśni (PIR-poizometryczna
relaksascja, RI-recyprokalna inhibicja)
* Metoda mięśniowej mobilizacji stawów międzykręgowych
iobwodowych
* Podstawy metod ryglowania kręgosłupa do selektywnych technik
mobilizacji.
* Dyferencja dysfunkcji stawowych i problemów dyskalnych
wbadaniu manualnym.
* Podstawy badania stawów szczytowo-obrotowych (testy
bezpieczeństwa w rejonie górnego szyjnego odcinka kręgosłupa)
* Podstawy badania neurologicznego, problemy odkorzeniowe,
peryferyjne, centralne


PROWADZĄCY:

dr n. med. Anna Woźniakowska
, Specjalista fizjoterapii.
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zdobywałam w Klinice Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej, a także Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi. Pracowałam na stanowisku wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi. Obecnie jestem starszym asystentem na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Ukończyłam liczne kursy w dziedzinie fizjoterapii.

dr n. med. Marcin Świątczak
, Specjalista fizjoterapii
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zdobył w Klinice Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi. Obecnie jest wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i prowadzi prywatną praktykę.
Ukończył liczne kursy w dziedzinie fizjoterapii i terapii manualnej wg standardu IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), jest sekretarzem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia NOMPT PL.
Prawdziwy pasjonat łączący jak mało kto ogromną wiedzę teoretyczną z praktyką. Wykładowca, którego można słuchać godzinami.