Bad Ragaz Ring MethodTermin:
 14-16 marca 2022 roku
Miejsce: Basen w Domu Pomocy Społecznej ul. Spadkowa 4/6 Łódź

2 500,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. Po dokonaniu wpłaty prosimy o kontakt na adres e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02


W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.Instruktor/Leader: Johan Lambeck


*W cenie szkolenia certyfikat w języku polskim i angielskim.

BAD RAGAZ RING METHOD (BRRM) jest metodą indywidualnej pracy z pacjentem opracowaną w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Koncepcja BRRM jest zaadaptowaną do środowiska wodnego modyfikacją metody PNF, opartą na koncepcji kinetyki funkcjonalnej i zasad mechaniki płynów. Adaptacje ergonomiczne dodane zostały przez Jamesa McMillana w roku 1975, natomiast Urs Gamper oraz Johan Lambeck poszerzyli metodę o fizjologię wysiłku, techniki PNF oraz nowoczesne metody regulacji napięcia mięśniowego oraz ekscentrycznej aktywacji mięśni.
Metodę stosuje się u pacjentów z obniżoną siłą mięśniową, spastycznością, bólem bądź zaburzeniami sensomotorycznymi.


Kurs obejmuje 30 godzin, 80% to zajęcia praktyczne na basenie.
Od uczestników oczekuje się wstępnego zapoznania z koncepcją BRRM. W tym celu udostępnione zostaną wstępne materiały szkoleniowe.


Cel kursu:
Zdobycie umiejętności wykorzystania metody Bad Ragaz Ring Method i jej konkretnych zastosowań w pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi bądź reumatycznymi.

Umiejętności:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
1. Zastosować wzorce kończyn górnych, dolnych oraz tułowia
2. Powiązać wzorce z zasadami PNF, kinetyki funkcjonalnej, fizjologii wysiłku oraz mechaniki płynów
3. Zastosować techniki PNF (np. napnij/rozluźnij, kombinacji skurczów izotonicznych, dynamicznej zwrotności ciągłej)
4. Zastosować techniki regulacji napięcia
5. Praktycznie zastosować BRRM w wybranych schorzeniach
Metody nauczania (nauczanie komplementarne):
Wykłady i ćwiczenia
Pokaz
Praca w grupach
Rozwiązywanie problemów klinicznych opartych na algorytmie HOAC-2 (Hypothesis Oriented Algorithm for Clinicians II)

Sprawdzenie nabytych umiejętności:
Kurs zakończony jest egzaminem praktycznym.


Produkty powiązane