kurs MTT - Medyczny Trening Terapeutyczny


Edycja 2022:

MTT-1            20.-22.05.2022

MTT-2            19.-21.08.2022

MTT-3            18.-20.11.2022

MTT-4            09.-11.12.2022

Edycja 2023:

MTT-1           3-5.03.2023

MTT-2           21-23.04.2023

MTT-3           1-3.09.2023

MTT-4           17-19.11.2023

Miejsce: siłownia Kuźnia - Centrum Atletyki, Łódź ul. Gdańska 126/128

5 300,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. W przypadku jakichkolwiek problemu z płatnością prosimy o kontakt e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.

PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02


W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.

Cena: 5300 zł brutto (możliwa płatność w ratach - 1325 zł/1 moduł)

W cenie szkolenia certyfikat w języku polskim i angielskim.


Instruktor: Lasse Thue, Instructor OMT-Prof. Oakland University USA


Tak wrażenia z kursu MTT opisuje Pan Bogdan Krauss, dr n. o kult. fiz., trener personalny TI Fitness:
"Prowadzący to Lasse Thue, Prezes Kaltenborn-Evjenth Interational – facet z innej planety. Współpracuje między innymi z prof. J.Hegerudem specjalistą od przygotowania fizycznego piłkarzy FC Barcelona, czy
z kadrą norweskich biegaczek (tak, tych od astmy:)). Współtworzył całą szkołę skandynawskiej terapii manualnej. Cóż, zmienił w dużej części moje poglądy na trening. Częściowo jednak rzeczy, o których już Wam pisałem, jak np. to że nie ma sensu trenować dłużej niż 1 godzinę, nadal pozostają w mocy. Strategie lekkich treningów na spalanie też można wyrzucić do kosza, a chodzenie na kilka zajęć pod rząd może nieść za sobą jedynie wartość rozrywkową ale nie treningową! Sam ma 62 lata a na testach wydolnościowych zakasował nas wszystkich (tętno spoczynkowe 38 sk/min!)."
Kurs MTT przygotowuje do indywidualnej pracy z pacjentem z dolegliwościami ortopedycznymi, neurologicznymi, krążeniowo-oddechowymi, metabolicznymi, reumatologicznymi etc. Przedstawia zasady doboru obciążeń wysiłkowych oraz układania odpowiednich programów treningowych dostosowanych do konkretnych schorzeń bądź dolegliwości. Medyczny Trening Terapeutyczny stanowi końcowy etap usprawniania ruchowego.
Cele MTT:
- zmniejszenie dolegliwości bólowych,
- poprawa ruchomości stawów,
- poprawa wytrzymałości, siły i koordynacji,
- poprawa jakości czynności dnia codziennego oraz umiejętności sportowych,
- nauka kompensacji utraconych funkcji,
- profilaktyka urazów,
- zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej,
- poprawa wytrzymałości chrząstki stawowej, więzadeł, ścięgien i mięśni,
- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Szkolenie rozwija wiedzę z zakresu kontroli motorycznej, uczenia się czynności motorycznych, mechanizmów powracania do sprawności fizycznej oraz fizjologii wysiłku jako podstawy przywracania funkcji motorycznych. W celu lepszego zrozumienia skomplikowanych elementów kontroli motorycznej oraz nabywania umiejętności ruchowych poruszone zostaną zagadnienia z zakresu neurofizjologii centralnego i obwodowego układu nerwowego. Omówione zostaną zarówno zmiany
w systemie nerwowym mogące być związane z patologią bądź dysfunkcją, jak również mechanizmy powrotu do sprawności, które należy brać pod uwagę w celu zminimalizowania zmian adaptacyjnych towarzyszących patologii, urazowi bądź chorobie. Wiadomości z zakresu fizjologii wysiłku uzupełnią naukowe podstawy właściwego zastosowania ćwiczeń terapeutycznych w praktyce.

Praktyczna część kursu pozwoli na naukę selektywnej i swoistej reedukacji funkcji mięśni i kontroli motorycznej: znaczenie stabilizacji jako podstawy treningu ruchowego i sensomotorycznego (proprioceptywnego). Szczegółowe zastosowanie ćwiczeń terapeutycznych zostanie  zaprezentowane na przykładzie ćwiczeń tułowia, odcinka szyjnego kręgosłupa, mięśni dna  miednicy, kończyn górnych i dolnych oraz obejmować będzie umiejętne stopniowanie trudności.
Tematyka modułów:
MTT 1 Wstęp do metod treningowych, teoria i praktyka.
MTT 2 Program treningowy na kończyny dolne i odcinek lędźwiowy kręgosłupa.
MTT 3 Program treningowy na kończyny górne, odcinek piersiowy i szyjny kręgosłupa.
MTT 4 Trening osób młodych i starszych.
Żywienie w treningu wytrzymałościowym i siłowym.
Testy sensomotoryczne, siłowe i wytrzymałościowe.
Prezentacja programów treningowych na przykładzie 20 jednostek chorobowych.
Badanie dla potrzeb treningu: teoria i praktyka.


Program ramowy MTT

Część I
Dzień 1
1. Naukowe podstawy ćwiczeń terapeutycznych
2. Testy siły mięśniowej. Trening siłowy. Trening siłowy osób starszych. Metody  treningowe.
3. Uczenie się czynności motorycznych. Ćwiczenia sensomotoryczne.
4. Trening wytrzymałościowy.
Dzień 2
1. Staw kolanowy. Anatomia funkcjonalna, patologia i leczenie. MTT po urazach i endoprotezoplastyce.
2. Staw skokowy. Anatomia funkcjonalna, patologia i leczenie. MTT po urazach stawu skokowego.
Dzień 3
1. Zastosowanie sprzętu treningowego. Bezpieczeństwo i funkcjonalność.
2. Urazy mięśni.
3. Staw biodrowy. Anatomia funkcjonalna, patologia i leczenie.
4. Zastosowanie EMG stawu biodrowego i kolanowego.


Część II
Dzień 1
1. Anatomia funkcjonalna, biomechanika i kinezjologia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
2. Demonstracja i praktyka ćwiczeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa na sprzęcie treningowym.
Dzień 2
1. Anatomia funkcjonalna, biomechanika i kinezjologia obręczy barkowej oraz kończyny górnej,
2. Omówienie stanów patologicznych obręczy barkowej (zespół bolesnego barku, niestabilność stawu ramiennego, zabieg metodą Bankarta).
3. Demonstracja i praktyka ćwiczeń obręczy barkowej na sprzęcie treningowym
a także ćwiczeń wzmacniających kończyny górnej.
Dzień 3
1. Zastosowanie taśm theraband, linek oraz ciężarków w treningu medycznym.
2. Obliczanie wielkości kompresji w stawie ramiennym w zależności od rodzaju  wykonywanych ćwiczeń.
3. Ćwiczenia stabilizujące z wykorzystaniem impulsów trakcji i ślizgu oraz ćwiczenia
sensomotoryczne dla stawu ramiennego.


Część III
Dzień 1
1. Anatomia funkcjonalna/Kinezjologia i biomechanika odc. szyjnego kręgosłupa. Testy
struktur nerwowych. Ćwiczenia odcinka szyjnego - demonstracja i praktyka.
2. Specyfika MTT w pracy z osobami młodymi i starszymi.
3. Spalanie tkanki tłuszczowej.
4. Ćwiczenia praktyczne: Pracownicy biurowi z dolegliwościami odc. szyjnego, choroba Bechterewa, przewlekłe dolegliwości bólowe odc. C.
5. Żywienie w treningu siłowym i treningu wytrzymałościowym.
Dzień 2
1. Anatomia funkcjonalna/Kinezjologia i biomechanika odc. piersiowego kręgosłupa. Testy funkcjonalne: ruchomość odc. Th struktury nerwowe. Ćwiczenia mobilizujące odcinka piersiowego - demonstracja i praktyka. Ćwiczenia w przypadku skoliozy.
2. Pomiar ruchomości odc. Th. Dyskusja na temat testów funkcjonalnych dla odc. Th
Dzień 3
1. Trening osób z problemami kardiologicznymi
2. Trening osób z problemami oddechowymi


Część IV
Dzień 1
1. Testy sensomotoryczne, siłowe i wytrzymałościowe.
2. Badanie dla potrzeb treningu: teoria i praktyka.
3. Układanie programów treningowych na przykładzie 20 jednostek chorobowych.
Dzień 2
1. Prezentacja programów treningowych na przykładzie 20 jednostek chorobowych.
Dzień 3
1. Egzamin
Szkolenie skierowane jest do fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii (po pierwszym roku studiów).
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat.