Neurodynamika klinicznaProwadzący:
dr hab. Tomasz Wolny

Data: 20-21.02-2021 r.
Miejsce: ul. Odyńca 38, Łódź

1 600,00 zł brutto

Więcej informacji

Prosimy o tymczasowe dokonywanie wpłat za pomocą zwykłego przelewu. W przypadku jakichkolwiek problemu z płatnością prosimy o kontakt e-mail: rehatrainer.lodz@gmail.com

RehaTrainer Sp. z o.o.
PKO BP 65 1020 3378 0000 1002 0259 0404
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, lok. 3.02


W tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu oraz dokładne dane do wystawienia faktury. Prosimy o upewnienie się, że w tytule przelewu wpisane zostały dokładne dane do faktury. Zmiana danych w trakcie szkolenia może być utrudniona.  Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na początku kolejnego miesiąca następującego po zaksięgowaniu wpłaty.


NOWOŚĆ!!!Neurodynamika kliniczna

Neurodynamika kliniczna to kliniczne zastosowanie mechaniki i fizjologii układu nerwowego pozostających we wzajemnej relacji oraz połączonych z działaniem układu mięśniowo-szkieletowego (M. Shacklock 2008)Program kursu:


Dzień 1
09.00-09.45 Wprowadzenie do zagadnień neurodynamiki klinicznej

09.45-10.30 Teoretyczne podstawy neurodynamiki klinicznej

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 Badanie neurologiczne i ultrasonograficzne na potrzeby neurodynamiki klinicznej

12.15-12.30 Przerwa kawowa

12.30-12.45 Zespoły z ucisku nerwu pośrodkowego, teoretyczne podstawy, diagnostyka fizjoterapeutyczne

12.45-13.00 Obrazowanie ultrasonograficzne nerwu pośrodkowego

13.00-14.00 Testy napięciowe i techniki neurodynamiczne nerwu pośrodkowego oraz autoterapia

14.00-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-14.45 Zespoły z ucisku nerwu łokciowego, teoretyczne podstawy, diagnostyka fizjoterapeutyczne

14.45-15.00 Obrazowanie ultrasonograficzne nerwu pośrodkowego

15.00-15.30 Testy napięciowe i techniki neurodynamiczne nerwu łokciowego oraz autoterapia

15.30-15.45 Zespoły z ucisku nerwu promieniowego, teoretyczne podstawy, diagnostyka fizjoterapeutyczne

15.45-16.00 Obrazowanie ultrasonograficzne nerwu promieniowego

16.00-16.30 Testy napięciowe i techniki neurodynamiczne nerwu promieniowego oraz autoterapia

16.30-17.00 Testy napięciowe i techniki neurodynamiczne oraz zespoły nerwu mięśniowo-skórnego, pachowego, nadłopatkowego.


Dzień 2

08.30-08.45 Zespoły z ucisku nerwu kulszowego, teoretyczne podstawy, diagnostyka fizjoterapeutyczne

08.45-09.00 Obrazowanie ultrasonograficzne nerwu kulszowego

09.00-09.45 Testy napięciowe i techniki neurodynamiczne nerwu kulszowego oraz autoterapia

09.45-10.00 Zespoły z ucisku nerwu piszczelowego i strzałkowego i łydkowego, teoretyczne podstawy, diagnostyka fizjoterapeutyczne

10.00-10.15 Obrazowanie ultrasonograficzne nerwu kulszowego piszczelowego i strzałkowego i łydkowego

10.15-11.00 Testy napięciowe i techniki neurodynamiczne nerwu piszczelowego, strzałkowego i łydkowego oraz autoterapia

11.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-11.30 Zespoły z ucisku nerwu udowego i udowo-goleniowego, teoretyczne podstawy, diagnostyka fizjoterapeutyczne

11.30-11.45 Obrazowanie ultrasonograficzne nerwu udowego

11.45-12.30 Testy napięciowe i techniki neurodynamiczne nerwu udowego i udowo-goleniowego oraz autoterapia

12.30-13.15 Testy napięciowe i techniki neurodynamiczne opon mózgowo-rdzeniowych

13.15 -13.30 Notalgia paraesthetica

13.30-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-14.15 Testy napięciowe i techniki neurodynamiczne nerwu potylicznego

14.15-14.30 Testy napięciowe i techniki neurodynamiczne nerwu dodatkowego

14.30-14.45 Testy napięciowe i techniki neurodynamiczne nerwu trójdzielnego

14.45-15.00 Podsumowanie kursu i rozdanie certyfikatów