Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy

Termin: 9-11 lipca 2021 roku

Miejsce: Łódź, ul. Odyńca 38, 93-150
- sala szkoleniowa

1 200,00 zł brutto

Więcej informacji

Prowadzący: dr n. med. Katarzyna Glibov, Zakład Metodyki Nauczania Ruchu UM w Łodzi, mgr Adam Konstanty Markiewicz, Klinika Neurologii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Zakład Propedeutyki Pediatrii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Szkolenie kompleksowo przedstawia metody diagnostyczne pozwalające na wczesne wykrycie wady postawy lub skoliozy. Ponadto przedstawia możliwości zastosowania odpowiedniej indywidualnie dostosowanej terapii dostosowanej do poszczególnych wad postawy. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną elementy ćwiczeń korekcyjnych, metody PNF, kinesiotapingu, masażu oraz terapii powięziowej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • będzie znał i rozumiał sposoby i metody diagnostyki funkcjonalnej narządu ruchu pod kątem wykrywania zaburzeń postawy ciała;
  • będzie znał i rozumiał zaburzenia funkcjonalne w wadach postawy w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie metod i środków fizjoterapii w procesie rehabilitacji;
  • będzie posiadał wiedzę w zakresie doboru różnych form aktywności fizycznej dla osób ze specjalnymi potrzebami. 
  • będzie potrafił planować i kontrolować proces terapii i treningu w wadach postawy;
  • będzie potrafił uczyć pacjenta ruchów z uwzględnieniem aspektów rozwojowych i metodyki nauczania ruchu;
  • będzie potrafił zaplanować ćwiczenia oraz metodycznie ich uczyć, stopniując natężenie wysiłku fizycznego dla osób z różnymi możliwościami funkcjonalnymi.