O nas

Firma RehaTrainer została założona w 2013 roku jako pierwsza w Łodzi firma szkoleniowa z zakresu fizjoterapii. Atutem firmy jest niewątpliwie ścisła współpraca i patronat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 Ideą założenia firmy był rozwój nowoczesnych i cenionych w kraju oraz zagranicą metod rehabilitacyjnych, dzięki którym pomoc pacjentowi, przywrócenie sprawności fizycznej oraz likwidacja bólu byłyby szybsze, bardziej efektywne i trwalsze. Duże znaczenie ma dla nas skuteczne zastosowanie fizjoterapii jako terapii pierwszego wyboru, poprzedzające lub eliminujące konieczność wprowadzenia farmakoterapii czy leczenia chirurgicznego. Z tego względu szczególnie dużą uwagę poświęcamy rozwojowi w Polsce treningu medycznego oraz rehabilitacji w wodzie .

Wierzymy, że podstawą rozwoju nowoczesnej fizjoterapii są najmłodsi fizjoterapeuci. Dlatego też firma RehaTrainer ściśle współpracuje ze Studenckim Kołem Naukowym - Move It! poprzez organizację bezpłatnych warsztatów i wykładów, wspierając działalność naukową studentów oraz propagując zdrowy styl życia. 

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi od początku istnienia firmy odgrywa znaczącą rolę w jej rozwoju i funkcjonowaniu służąc wsparciem merytorycznym, zapleczem dydaktycznym oraz oferując możliwość uczestnictwa w różnorodnych międzynarodowych programach rozwijających innowacyjność, takich jak Start-Up Lab, Smart Ageing Camp, Smart Teacher.