www.rehatrainer-lodz.pl

- Medyczny Trening Terapeutyczny MTT

 

      Kurs akredytowany

przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

 

 

 

ZAPISZ SIĘ

 

 

Edycja 2019

MTT 1: 1.02-3.02.2019

MTT 2: 24.05-26.05.2019

MTT 3: 27.09-29.09.2019

MTT 4: 6.12-8.12.2019

 

Edycja 2020

MTT-1       21-23.02.2020

 

MTT-2       08.-10.05.2020

 

MTT-3       28.-30.08.2020

 

MTT-4       13.-15.11.2020

 

 

 

 

Cena: 5000 zł brutto (możliwa płatność w ratach - 1250zł/1 moduł)
 

W cenie szkolenia certyfikat w języku polskim i angielskim.
 Instruktor: Lasse Thue, Instructor OMT-Prof. Oakland University USATak wrażenia z kursu MTT opisuje Pan Bogdan Krauss, dr n. o kult. fiz., trener personalny TI Fitness: "Prowadzący to Lasse Thue, Prezes Kaltenborn-Evjenth Interational – facet z innej planety. Współpracuje między innymi z prof. J.Hegerudem specjalistą od przygotowania fizycznego piłkarzy FC Barcelona, czy z kadrą norweskich biegaczek (tak, tych od astmy:)). Współtworzył całą szkołę skandynawskiej terapii manualnej. Cóż, zmienił w dużej części moje poglądy na trening. Częściowo jednak rzeczy, o których już Wam pisałem, jak np. to że nie ma sensu trenować dłużej niż 1 godzinę, nadal pozostają w mocy. Strategie lekkich treningów na spalanie też można wyrzucić do kosza, a chodzenie na kilka zajęć pod rząd może nieść za sobą jedynie wartość rozrywkową ale nie treningową! Sam ma 62 lata a na testach wydolnościowych zakasował nas wszystkich (tętno spoczynkowe 38 sk/min!)."

 

 

Kurs MTT przygotowuje do indywidualnej pracy z pacjentem z dolegliwościami ortopedycznymi, neurologicznymi, krążeniowo-oddechowymi, metabolicznymi, reumatologicznymi etc. Przedstawia zasady doboru obciążeń wysiłkowych oraz układania odpowiednich programów treningowych dostosowanych do konkretnych schorzeń bądź dolegliwości. Medyczny Trening Terapeutyczny stanowi końcowy etap usprawniania ruchowego.

 

 

Cele MTT:

- zmniejszenie dolegliwości bólowych,

- poprawa ruchomości stawów,

- poprawa wytrzymałości, siły i koordynacji,

- poprawa jakości czynności dnia codziennego oraz umiejętności sportowych,

- nauka kompensacji utraconych funkcji,

- profilaktyka urazów,

- zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej,

- poprawa wytrzymałości chrząstki stawowej, więzadeł, ścięgien i mięśni,

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

 

 

 

Szkolenie rozwija wiedzę z zakresu kontroli motorycznej, uczenia się czynności motorycznych, mechanizmów powracania do sprawności fizycznej oraz fizjologii wysiłku jako podstawy przywracania funkcji motorycznych. W celu lepszego zrozumienia skomplikowanych elementów kontroli motorycznej oraz nabywania umiejętności ruchowych poruszone zostaną zagadnienia z zakresu neurofizjologii centralnego i obwodowego układu nerwowego. Omówione zostaną zarówno zmiany w systemie nerwowym mogące być związane z patologią bądź dysfunkcją, jak również mechanizmy powrotu do sprawności, które należy brać pod uwagę w celu zminimalizowania zmian adaptacyjnych towarzyszących patologii, urazowi bądź chorobie. Wiadomości z zakresu fizjologii wysiłku uzupełnią naukowe podstawy właściwego zastosowania ćwiczeń terapeutycznych w praktyce.

 


Praktyczna część kursu pozwoli na naukę selektywnej i swoistej reedukacji funkcji mięśni i kontroli motorycznej: znaczenie stabilizacji jako podstawy treningu ruchowego i sensomotorycznego (proprioceptywnego). Szczegółowe zastosowanie ćwiczeń terapeutycznych zostanie  zaprezentowane na przykładzie ćwiczeń tułowia, odcinka szyjnego kręgosłupa, mięśni dna  miednicy, kończyn górnych i dolnych oraz obejmować będzie umiejętne stopniowanie trudności.

 

 

 

Tematyka modułów:


MTT 1 Wstęp do metod treningowych, teoria i praktyka.


MTT 2 Program treningowy na kończyny dolne i odcinek lędźwiowy kręgosłupa.


MTT 3 Program treningowy na kończyny górne, odcinek piersiowy i szyjny kręgosłupa.


MTT 4 Trening osób młodych i starszych.
Żywienie w treningu wytrzymałościowym i siłowym.
Testy sensomotoryczne, siłowe i wytrzymałościowe.
Prezentacja programów treningowych na przykładzie 20 jednostek chorobowych.
Badanie dla potrzeb treningu: teoria i praktyka.

 

 


Program ramowy MTT

 

 


Część I


Dzień 1


1. Naukowe podstawy ćwiczeń terapeutycznych
2. Testy siły mięśniowej. Trening siłowy. Trening siłowy osób starszych. Metody  treningowe.
3. Uczenie się czynności motorycznych. Ćwiczenia sensomotoryczne.
4. Trening wytrzymałościowy.


Dzień 2


1. Staw kolanowy. Anatomia funkcjonalna, patologia i leczenie. MTT po urazach i endoprotezoplastyce.
2. Staw skokowy. Anatomia funkcjonalna, patologia i leczenie. MTT po urazach stawu skokowego.


Dzień 3


1. Zastosowanie sprzętu treningowego. Bezpieczeństwo i funkcjonalność.
2. Urazy mięśni.
3. Staw biodrowy. Anatomia funkcjonalna, patologia i leczenie.
4. Zastosowanie EMG stawu biodrowego i kolanowego.

 

 


Część II


Dzień 1


1. Anatomia funkcjonalna, biomechanika i kinezjologia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
2. Demonstracja i praktyka ćwiczeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa na sprzęcie treningowym.


Dzień 2


1. Anatomia funkcjonalna, biomechanika i kinezjologia obręczy barkowej oraz kończyny górnej,
2. Omówienie stanów patologicznych obręczy barkowej (zespół bolesnego barku, niestabilność stawu ramiennego, zabieg metodą Bankarta).
3. Demonstracja i praktyka ćwiczeń obręczy barkowej na sprzęcie treningowym a także ćwiczeń wzmacniających kończyny górnej.


Dzień 3


1. Zastosowanie taśm theraband, linek oraz ciężarków w treningu medycznym.
2. Obliczanie wielkości kompresji w stawie ramiennym w zależności od rodzaju  wykonywanych ćwiczeń.
3. Ćwiczenia stabilizujące z wykorzystaniem impulsów trakcji i ślizgu oraz ćwiczenia
sensomotoryczne dla stawu ramiennego.

 


Część III


Dzień 1


1. Anatomia funkcjonalna/Kinezjologia i biomechanika odc. szyjnego kręgosłupa. Testy
struktur nerwowych. Ćwiczenia odcinka szyjnego - demonstracja i praktyka.
2. Specyfika MTT w pracy z osobami młodymi i starszymi.
3. Spalanie tkanki tłuszczowej.
4. Ćwiczenia praktyczne: Pracownicy biurowi z dolegliwościami odc. szyjnego, choroba Bechterewa, przewlekłe dolegliwości bólowe odc. C.
5. Żywienie w treningu siłowym i treningu wytrzymałościowym.

 

Dzień 2


1. Anatomia funkcjonalna/Kinezjologia i biomechanika odc. piersiowego kręgosłupa. Testy funkcjonalne: ruchomość odc. Th struktury nerwowe. Ćwiczenia mobilizujące odcinka piersiowego - demonstracja i praktyka. Ćwiczenia w przypadku skoliozy.
2. Pomiar ruchomości odc Th. Dyskusja na temat testów funkcjonalnych dla odc. Th

 

Dzień 3


1. Trening osób z problemami kardiologicznymi
2. Trening osób z problemami oddechowymi

 

 

Część IV

Dzień 1


1. Testy sensomotoryczne, siłowe i wytrzymałościowe.
2. Badanie dla potrzeb treningu: teoria i praktyka.
3. Układanie programów treningowych na przykładzie 20 jednostek chorobowych
.
 

Dzień 2


1. Prezentacja programów treningowych na przykładzie 20 jednostek chorobowych.
 

Dzień 3


1. Egzamin

 

Więcej na: http://www.training-therapy.org/

 

Szkolenie skierowane jest do fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii (po pierwszym roku studiów).

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat.

 

ZAPISZ SIĘ

 


 

 
 

            

 Powered by: www.cdx.pl