www.rehatrainer-lodz.pl

- Manualna Terapia Dysfagii

ZAPISZ SIĘ

 

 

SZKOLENIE AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII (PTF)

 

Instruktor: Bastian Böger N.A.P ® Instructor 

 

Termin:

14-18 stycznia 2021
(moduł 1+2)

 

Cena: 2500 PLN (z 23% VAT)

 

Miejsce: ul. Odyńca 38, 93-150 Łódź

 

 

Manualna Terapia Dysfagii to koncepcja opracowana przez Akademię N.A.P., dotycząca rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami połykania.

 

Zaburzenia połykania mogą towarzyszyć chorobom ośrodkowego układu nerwowego, układu mięśniowego lub nerwów obwodowych czy też zaburzeniom strukturalnym. Związane są
z trudnościami w procesie przyjmowania, formowania i transportowania płynu oraz pokarmu, mogącymi prowadzić do nieprawidłowości w odżywianiu
i oddychaniu. Do objawów dysfagii należą: trudności w formowaniu kęsa i rozpoczęciu połykania, regurgitacje do jamy nosowej lub ustnej, kaszel
i zachłystywanie się w trakcie połykania, a także uczucie zatrzymywania się kęsów na poziomie gardła. Mają one istotny wpływ na jakość życia pacjenta.

 

Dysfagia najczęściej występuje wśród osób w wieku podeszłym, ale może również dotyczyć dzieci, w tym noworodków i niemowląt.

 

Głównym celem terapii dysfagii jest wpływ na kontrolę posturalną oraz stabilizację dynamiczną postawy podczas połykania i oddychania, tak, aby cykle oddechowo-połykowe mogły być efektywnie i bezpiecznie skoordynowane. Zarówno elementy nie-kurczliwe (struktury nerwowe), jak i kurczliwe (mięśnie) zostają zmobilizowane w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania podczas wykonywania czynności dnia codziennego.

 

Zagadnienia poruszane podczas kursu:

Część I

Kontrola posturalna

Anatomia i biomechanika odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych

Koordynacja głowy, szyi i ramion

Oddychanie

Mięśnie twarzy

Koordynacja języka

Sekwencje połykania

 

Część II

Mobilizacja struktur kurczliwych (krótkich mięśni szyi, mięśni dwubrzuścowych i łopatkowo-gnykowych

Mobilizacja struktur niekurczliwych (górnej części odcinka szyjnego kręgosłupa, przejścia szyjno-piersiowego, nerwów czaszkowych)

Stymulacja ustno-twarzowa 

Symptomy neurologiczne i studia przypadków

 

 

Uczestnicy

Lekarze, fizjoterapeuci, terapeuci mowy, terapeuci zajęciowi

 

Wymagania

Doświadczenie w pracy z pacjentami neurologicznymi

 

ZAPISZ SIĘ

 

            

 Powered by: www.cdx.pl