www.rehatrainer-lodz.pl

- Koncepcja Halliwick - kurs podstawowy

  Kurs akredytowany

przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii (PTF)
 

oraz przez Stowarzyszenie Pływania i Terapii w Wodzie "Halliwick Polska"

 

 

ZAPISZ SIĘ

 

 

Instruktor: Anna Olasińska - Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec. Lecturer)

 

Cena: 1190 zł brutto 

Miejsce: Pływalnia przy Domu Pomocy Społecznej, Łódź ul. Spadkowa 4/6

 

Termin: 27 lutego - 1 marca 2020 roku

 

Ilość miejsc: 12

 

 

Czas trwania kursu: 4 dni, czwartek (od 9:00) – niedziela (do ok. 15:00)
Ilość godzin: 25 pełnych godzin zegarowych (1500 min), w tym 15h teorii i 10h zajęć w basenie 

Cel kursu:

Uzyskanie przez uczestnika kursu podstawowego wiedzy teoretycznej i praktyki w zakresie metodyki nauczania osób ze specjalnymi potrzebami uczestniczenia w aktywnościach wodnych, niezależnego poruszania się w wodzie i pływania.

 

 

1. Ramowy program Kursu Podstawowego - Koncepcja Halliwick

2. Plan kursu podstawowego

3. Informacje ogólne dla uczestników Kursów Podstawowych Koncepcji Halliwick

4. Informacje dotyczące zajęć praktycznych w basenie

5. Informacje dotyczące Instruktora

 

 

Ramowy program Kursu Podstawowego - Koncepcja Halliwick

 

 1. Koncepcja Halliwick –  historia i filozofia.
 2. Pomoce wypornościowe w Halliwick.
 3. 10-cio Punktowy Program Halliwick.
 4. Kontrola oddychania.
 5. Właściwości wody i ich wykorzystanie w nauce pływania osób z niepełnosprawnościami.
 6. Podstawy nawiązywania kontaktu i porozumiewanie z osobami o specjalnych potrzebach.
 7. Bezpieczeństwo w wodzie w odniesieniu do różnych dysfunkcji.
 8. Aktywności wodne, zabawy i praca w grupie.
 9. Testy na odznakę i systemy nagradzania.
 10. Nauczanie. Techniki uczenia w grupie, indywidualnie i osób ze specjalnymi potrzebami.
 11. Ocena postępów i ich zapisywanie.
 12. Ćwiczenia praktyczne w wodzie – nauka wspomagań i technik:
 • wejść i wyjść do/z basenu
 • wsparć w pozycjach wertykalnych i horyzontalnych
 • nauka kontroli oddychania
 • nauka kontrolowania równowagi (kontrola rotacji)
 • napęd i podstawowe ruchy pływackie
 • gry i aktywności dla grup o różnych poziomach umiejętności

 

Ukończenie Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick daje możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w wodzie z:

 • osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystroficznymi, przepukliną oponowo - rdzeniową,
 • osobami z zespołem Downa,
 • osobami dorosłymi po wylewach, urazach rdzenia kręgowego,
 • osobami z autyzmem,
 • osobami z ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się,
 • osobami z upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego.

 

 

Plan Kursu Podstawowego

 

I dzień

09.00 – 11.30     teoria

11.45 – 13.00     basen

13.00 – 14.00     przerwa

14.00 – 16.00     teoria

16.15 – 17.30     basen

II dzień

09.00 – 11.30     teoria

11.45 – 13.00     basen

13.00 – 14.00     przerwa

14.00 – 16.00     teoria

16.15 – 17.30     basen

II dzień

09.00 – 10.15     basen

11.00 – 13.00     teoria

13.00 – 14.00     przerwa

14.00 – 15.30     basen

16.00 – 17.45     teoria

IV dzień

09.00 – 10.30     basen

10.30 – 11.00     przerwa

11.00 – 12.15     teoria

12.30 – 13.30     basen

14.00 – 14.30     teoria

 

 

 

Informacje ogólne dla uczestników Kursów Podstawowych Koncepcji Halliwick:

Kursy z zakresu koncepcji Halliwick® są certyfikowane i akredytowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Halliwick® (International Halliwick® Association). Uczestnicy po pomyślnym ukończeniu kursu otrzymują międzynarodowy certyfikat ( w języku polskim i angielskim), który umożliwia kontynuowanie zdobywania wiedzy, związanej z Halliwick, na całym świecie.
 

 1. Kurs prowadzony jest zgodnie z zasadami ustalonymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Halliwick (International Halliwick Association) przez certyfikowanego Wykładowcę Halliwick (IHA Rec. Lecturer), których lista dostępna jest na stronie IHA.
 2. Kurs jest  zaakceptowany i zarejestrowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Halliwick.
 3. Wszystkie osoby zainteresowane Halliwick mogą wziąć udział w kursie, bez względu na wykonywany zawód.
 4. Warunkiem ukończenia kursu jest wzięcie udziału we wszystkich zajęciach praktycznych i teoretycznych.
 5. Wykładowca ma prawo do zmian harmonogramu i zawartości merytorycznej kursu z zachowaniem wymogów IHA.
 6. Po pomyślnie ukończonym kursie uczestnicy otrzymują międzynarodowy Certyfikat Uczestnictwa w Kursie Podstawowym Halliwick.

 

 

 

Informacje dotyczące zajęć praktycznych w basenie:

 

 1. Uczestnik powinien wykazać się umiejętnościami pływania na poziomie rekreacyjnym i zanurkowania – sprawdzian w pierwszym dniu.
 2. Obowiązkowe stroje: czepek; dla kobiet jednoczęściowy sportowy strój kąpielowy (wskazany drugi na zmianę); na basenie obowiązuje zakaz noszenia spodenek kąpielowych typu „bermudy” (długość do kolan).
 3. Okularki pływackie nie są używane podczas zajęć. Jeśli uczestnik nosi szkła kontaktowe musi je wyjąć przed zajęciami w wodzie, może założyć zwykłe okulary i zabezpieczyć je przed spadnięciem, np. gumką lub zabezpieczyć czepkiem.
 4. W czasie zajęć nie korzysta się z ubioru typu „pianka”. Można założyć cienkie koszulki.
 5. Wskazane dwa ręczniki.

 

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 

 

Instruktor kursu:

 

mgr Anna Olasińska – Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec.). Fizjoterapeuta NDT-Bobath i terapeuta wodny w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie. Zainteresowania zawodowe skoncentrowała wokół zagadnień pediatrycznej terapii neurofizjologicznej oraz różnych form terapii w wodzie. Promotor koncepcji Halliwick w Polsce i V-ce Prezes Zarządu Głównego Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick. Absolwentka kursów Halliwick® w pediatrycznej terapii neurologicznej, Halliwick® - Aquatic Physical Therapy, Watsu® 1 i 2, Clinical Watsu®, Aquaternatives®, Waterdance®1, Bad Ragaz Ring Method®. Prowadzi międzynarodowe certyfikowane kursy podstawowe i zaawansowane Halliwick oraz szkolenia o tematyce wykorzystania środowiska wodnego w terapii i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce i za granicą.

 

ZAPISZ SIĘ

 

 

            

 Powered by: www.cdx.pl