www.rehatrainer-lodz.pl

- Bad Ragaz Ring Method

  Kurs akredytowany

przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

 

ZAPISZ SIĘ/ENROLL

 

 

 

Course description

 

Course program

 

 

Termin/Date: 19-22.02.2021

 

Instruktor/Leader: Johan Lambeck

 

Cena/Price: 2660 PLN
 

W cenie szkolenia certyfikat w języku polskim i angielskim.
 

Miejsce/Venue: Dom Pomocy Społecznej ul. Spadkowa 4/6 Łódź

 

To enroll please fill the register form or contact us via e-mail.

 

 

Opinie uczestników:

"Dear Urs and Johan,

I found some free time (finally) to write about courses in Valens. First of all I would like to thank you for professional classes. We were very satisfied and we plann to come next year. I am thinking about organizing (through  Aquatic Therapy Development Association) a BRRM class in Poland in 2012 as well. Both of you did a great job.

Thank you very much for great time we spent together in Valens.

Best regards

Tomasz Zagorski"

 

 

"An incredible learning experience! Such a wonderful variety of techniques and principles learnt to apply to clinical settings.

Equally as fantastic was meeting such special people from all over the world.

Thank you, Johan and Urs, for imparting your valuable knowledge plus years and years of experience with us. It was a real privilige participating in your course"

Coryn Katz

Cape Town - South-Africa

 

 

"A High Quality Aquatic Therapy Course: after many years planning to take this course, for me was a dream that came true. Thirteen days of hard work and a lot of enjoying. The strength points of the course were teacher’s experience and the attention given to solve our doubts and the practice of clinical reasoning with real patients.

The focus on showing the scientific evidence of procedures will surely contribute to the evidenced based practice in physiotherapy and the improvement of aquatic therapy."

Jamile Vivas

University of A Coruña - Spain

 

BAD RAGAZ RING METHOD (BRRM) jest metodą indywidualnej pracy z pacjentem opracowaną w latach pięćdziesiątych XX wieku. Koncepcja BRRM jest zaadaptowaną do środowiska wodnego modyfikacją metody PNF, opartą na koncepcji kinetyki funkcjonalnej i zasad mechaniki płynów. Adaptacje ergonomiczne dodane zostały przez Jamesa McMillana w roku 1975, natomiast Urs Gamper oraz Johan Lambeck poszerzyli metodę o fizjologię wysiłku, techniki PNF oraz nowoczesne metody regulacji napięcia mięśniowego oraz ekscentrycznej aktywacji mięśni. Metodę stosuje się u pacjentów z obniżoną siłą mięśniową, spastycznością, bólem bądź zaburzeniami sensomotorycznymi.

Kurs obejmuje 30 godzin, 80% to zajęcia praktyczne na basenie.

Od uczestników oczekuje się wstępnego zapoznania z koncepcją BRRM. W tym celu udostępnione zostaną wstępne materiały szkoleniowe.


 

Cel kursu:

Zdobycie umiejętności wykorzystania metody Bad Ragaz Ring Method i jej konkretnych zastosowań w pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi bądź reumatycznymi.

 

Umiejętności:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafić:

1. Zastosować wzorce kończyn górnych, dolnych oraz tułowia

2. Powiązać wzorce z zasadami PNF, kinetyki funkcjonalnej, fizjologii wysiłku oraz mechaniki płynów

3. Zastosować techniki PNF (np. napnij/rozluźnij, kombinacji skurczów izotonicznych, dynamicznej zwrotności ciągłej)

4. Zastosować techniki regulacji napięcia

5. Praktycznie zastosować BRRM w wybranych schorzeniach

 

Metody nauczania (nauczanie komplementarne):

 

Sprawdzenie nabytych umiejętności:

Kurs zakończony jest egzaminem praktycznym

 

Przykładowe pytania egzaminacyjne 1:

  1. Pokaż bilateralny reciprokalny wzorzec kończyny dolnej:

Zgięcie – Przywiedzenie – Rotacja Wewnętrzna ze zgięciem stawu kolanowego (izotonicznym); Wyprost – Przywiedzenie – Rotacja Wewnętrzna z wyprostem kolana (izometrycznym)

  1. Pacjent po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego (operacja 2 tygodnie wcześniej) przeprowadzonej z powodu choroby zwyrodnieniowej. Staw jest bardzo bolesny, szczególnie przy próbie wyprostu (z 20° zgięcia). Zaproponuj właściwy wzorzec do terapii pacjenta, wyjaśnij swój wybór.

  1. Zaproponuj technikę pracy z tym pacjentem, zademonstruj ją i wyjaśnij dlaczego ją wybrałeś.

  1. Jaka jest najważniejsza informacja odnośnie bólu jaką chciałbyś przekazać pacjentowi?

 

 

Materiały do zaznajomienia się z metodą przed kursem:

The Bad Ragaz Ring Method by Gamper U. & Lambeck. J. in Comprehensive Aquatic Therapy (2011).

 

 

Więcej informacji na: http://www.badragazringmethod.org/en/Prowadzący:

Johan Lambeck, fizjoterapeuta, Senior Halliwick Lecturer IHA/IHTN, współzałożyciel Halliwick Foundation, International Halliwick Association, Bad Ragaz Ring Method Foundation oraz International Aquatic Therapy Foundation. W 1998 roku w Stanach Zjednoczonych otrzymał tytuł „Aquatic Therapy Professional of the year”. Autor/współautor pięciu książek, CD oraz 19 artykułów naukowych na temat rehabilitacji w wodzie. Asystent na Wydziale Kinezjologii i Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Belgia.
Od 1983 roku przeprowadził ponad 600 seminariów na temat hydroterapii w ponad 30 krajach.

Jest to kurs certyfikowany przez International Aquatic Therapy Foundation.

 

 

Course description:

The Bad Ragaz Ring Method® (BRRM) is a hands-on method, developed on the basis of proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) in the late fifties. Ergonomical adaptation have been added by James McMillan around 1975 and Urs Gamper & Johan Lambeck have included exercise physiology, PNF techniques as well as modern ideas of fine tuning and eccentric muscle activation.

The method is designed for patients with difficulties to recruit muscles with physiological facilitation patterns because of weakness, spasticity, pain or altered somatosensory information.

BRRM also is based on fluidmechanics and the concept of functional kinetics.

The course is very practical; pool sessions take about 80% of the direct course time.

The student is expected to prepare the course, reading pre-course materials. This will take about 3 hours.

 

 

 

Objectives:

 

At the completion of this module participants will be able to

 

 

 

       This course will be a certification course (included in the tuition)

 

Course program:

October 27, 2018

08.30 – 09.30                       Introduction participants

10.00 – 12.00                       POOL: Trunk patterns

12.30 – 15.00                       POOL: Trunk patterns

16.00 – 17.30                       Introduction BRRM and PNF

 

October 28

08.30 – 11.00                       POOL: Trunk and upper extremity patterns

11.30 – 14.00                       POOL: Lower extremity patterns

15.00 – 17.30                       BRRM: fascia and muscles

                       

October 29

08.30 – 11.00                       POOL: Lower extremity patterns 

11.30 – 14.00                       POOL: Application of techniques

15.00 – 17.30                       Clinical reasoning

 

October 30

08.30 – 11.00                       Pool: Fascial health and BRRM

11.30 – 14.00                       POOL: Practical competence check

15.00 – 17.30                       Evaluation and end of the course

 

ZAPISZ SIĘ/ENROLL

 

 

 

            

 Powered by: www.cdx.pl