www.rehatrainer-lodz.plZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
KOSZYK JEST PUSTY (0)
ZALOGUJ SIĘ
- Aquatic Therapy in Neurology

 

  Kurs akredytowany

przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

 

 

 

Rehabilitacja neurologiczna w wodzie

 

Instruktor: Johan Lambeck

 

Termin: 24-26 października 2018 roku

 

Miejsce: Klinika Rehabilitacji Columna Medica, Łask

 

Cena: 1950 zł brutto

W cenie szkolenia certyfikat w języku polskim i angielskim.

 

 

Jednym z podstawowych problemów osób z chorobami neurologicznymi (udar, stwardnienie rozsiane, ch. Parkinsona, urazowe uszkodzenie mózgu) jest zaburzone funkcjonowanie na lądzie, spowodowane m.in. osłabieniem siły mięśniowej, sztywnością mięśniową, problemami z przepływem informacji, bólem czy też strachem przed upadkiem. Właściwości środowiska wodnego umożliwiają pacjentom neurologicznym relatywnie szybkie podjęcie aktywności ruchowej i odzyskanie utraconych funkcji, a także zminimalizowanie negatywnych skutków unieruchomienia.

 

Terapia ruchowa podejmowana w wodzie charakteryzuje się różnorodnością bodźców oraz łatwością dozowania częstotliwości i obciążenia (działanie wszechstronne, trening (an)aerobowy), co jest niezmiernie ważne zarówno dla systemu nerwowego, jak i mięśniowo-szkieletowego oraz sercowo-naczyniowego. Środowisko wodne umożliwia stosowanie ćwiczeń, które w warunkach lądowych byłyby utrudnione, np. strategie równoważne, ograniczenie występowania kompensacji spowodowanych działaniem siły grawitacji oraz eliminuje problemy związane z ograniczeniem zakresu ruchu.

 

Osiągnięcie wyznaczonych celów terapii jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalistycznych koncepcji terapeutycznych. Koncepcje te opierają się głównie na technikach rozwiązywania problemów przez pacjentów (problem solving), głównie w aspekcie celów funkcjonalnych. Najbardziej funkcjonalną koncepcją jest koncepcja Halliwick Aquatic Therapy (HAT), która koresponduje z koncepcją NDT Bobath oraz Programem Ponownego Nauczania Mototrycznego - Motor Relearning Programme (MRP). HAT realizuje wiele celów na wszystkich poziomach ICF.

 

Inne koncepcje koncentrują się na wzmacnianiu (ekscentrycznej) siły mięśniowej oraz wyrównaniu napięcia mięśniowego (Bad Ragaz Ring Method) czy też rdzeniowej kontroli motorycznej, prewencji upadków lub ćwiczeniach tkanki łącznej (Clinical Ai Chi).

 

Niniejsze szkolenie ma na celu przedstawienie zintegrowanego podejścia koncepcji terapeutycznych w zakresie hydroterapii opartej na faktach, rozumowania klinicznego oraz aktualnej wiedzy na temat ponownego nauczania motorycznego.

 

Podczas kursu przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące Evidence Based Medicine, Modelu Systemów Dynamicznych oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz omówione zostaną podstawowe koncepcje stosowane w rehabilitacji w wodzie: Halliwick Aquatic Therapy (Program 10-punktowy, Water Specific Therapy), Bad Ragaz Ring Method oraz Clinical Ai Chi oraz ich zastosowanie w:

 

Ukończenie szkolenia umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w wodzie z pacjentami neurologicznymi.

 

            

 Powered by: www.cdx.pl