www.rehatrainer-lodz.plZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
KOSZYK JEST PUSTY (0)
ZALOGUJ SIĘ
- Aquatic Therapy in Neurology

 

  Kurs akredytowany

przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

 

 

ZAPISZ SIĘ/ENROLL

 

Course description in English

Course program

 

 

Rehabilitacja neurologiczna w wodzie

 

Instruktor: Johan Lambeck

 

Termin: 21-23.01.2020

 

Miejsce: DPS Spadkowa 4/6, Łódź

 

Cena: 2050 PLN

W cenie szkolenia certyfikat w języku polskim i angielskim.

 

 

Jednym z podstawowych problemów osób z chorobami neurologicznymi (udar, stwardnienie rozsiane, ch. Parkinsona, urazowe uszkodzenie mózgu) jest zaburzone funkcjonowanie na lądzie, spowodowane m.in. osłabieniem siły mięśniowej, sztywnością mięśniową, problemami z przepływem informacji, bólem czy też strachem przed upadkiem. Właściwości środowiska wodnego umożliwiają pacjentom neurologicznym relatywnie szybkie podjęcie aktywności ruchowej i odzyskanie utraconych funkcji, a także zminimalizowanie negatywnych skutków unieruchomienia.

 

Terapia ruchowa podejmowana w wodzie charakteryzuje się różnorodnością bodźców oraz łatwością dozowania częstotliwości i obciążenia (działanie wszechstronne, trening (an)aerobowy), co jest niezmiernie ważne zarówno dla systemu nerwowego, jak i mięśniowo-szkieletowego oraz sercowo-naczyniowego. Środowisko wodne umożliwia stosowanie ćwiczeń, które w warunkach lądowych byłyby utrudnione, np. strategie równoważne, ograniczenie występowania kompensacji spowodowanych działaniem siły grawitacji oraz eliminuje problemy związane z ograniczeniem zakresu ruchu.

 

Osiągnięcie wyznaczonych celów terapii jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalistycznych koncepcji terapeutycznych. Koncepcje te opierają się głównie na technikach rozwiązywania problemów przez pacjentów (problem solving), głównie w aspekcie celów funkcjonalnych, jak również na wzmacnianiu (ekscentrycznej) siły mięśniowej oraz wyrównaniu napięcia mięśniowego (Bad Ragaz Ring Method) czy też rdzeniowej kontroli motorycznej, prewencji upadków lub ćwiczeniach tkanki łącznej (Clinical Ai Chi).

 

Niniejsze szkolenie ma na celu przedstawienie zintegrowanego podejścia koncepcji terapeutycznych w zakresie hydroterapii opartej na faktach, rozumowania klinicznego oraz aktualnej wiedzy na temat ponownego nauczania motorycznego.

 

Podczas kursu przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące Evidence Based Medicine, Modelu Systemów Dynamicznych oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz omówione zostaną podstawowe koncepcje stosowane w rehabilitacji w wodzie:  Water Specific Therapy, Bad Ragaz Ring Method, Clinical Ai Chi oraz ich zastosowanie w:

 

Ukończenie szkolenia umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w wodzie z pacjentami neurologicznymi.

 

 

Course description

 

Water Specific Therapy in adult neurology

 

Neurologic patients often have problems with functioning “on land”, due to problems with e.g. strength, muscle stiffness, information processing, pain or fear of falling. The properties of water give the opportunity to progress fast towards the functional land based skills that a neurologic patient needs to (re)gain and (re)learn.

The pool offers the possibility to experience early movement and to prevent the negative effects of sedentary non-use. Activities can be varied easily and repeated frequently, which is important for the nervous system as well as the musculoskeletal, cardiovascular and metabolic systems. Patients can learn stumble-strategies with carry-over effects to dry land and are also able to learn without gravity induced compensation (thus related to dry land constraint induced movement programs).

 

The focus will be on brain plasticity, based on vigorous aerobic conditioning and environmental enrichment in a distributed practice framework of neuroprotective exercise, related to all levels of the International Classification of Functioning, Disability and Health, but especially to balance and gait impairments.

 

The European Physiotherapy Guideline for Parkinson’s disease (Keus 2014) states that: “hydrotherapy should be considered” and “ no differences were found for water- versus land-based physiotherapy on the BBS, TUG, turn time or gait patterns”. This is based on research of Vivas (2011) and meanwhile also others, like Volpe (2014).

Also the Dutch stroke guidelines (2014) acknowledge the positive effects of aquatic therapy for postural balance and strength of the hemiparetic leg.

 

Underlying mechanisms might be neurophysiological, circulatory and immunological changes in the brain, which have been well documented, showing changes in cerebral blood flow during immersion (Carter 2014, Pugh 2015), changes of corticospinal excitability (Sato  2014, Sato 2015) and increases of growth factors like the Brain Derived Neurotropic Factor (Bansi 2013).  Physical activity training improves hippocampal perfusion and aerobic training increases hippocampal volume, which is correlated with an increase in serum levels BDNF (Erickson 2011 and 2012)

 

The course aims at implementing the present body of knowledge and will propose the elements of a valid aquatic therapy approach. Elements are related with the theory of environmental enrichment, which also includes vigorous sustained physical exercise as distributed practice (Erickson 2011, Ahlskog 2011, Erickson 2012, Sale 2014)

This approach will be based on Water Specific Therapy (WST) in which all neuroprotective elements can be integrated. Treatment goals are very practical at the same time: increase sitting balance, prevent falls, normalize gait, increase reaching distance, but also address self-efficacy and participation.

 

This course is focussed on an integrated approach of treatment concepts within the framework of evidence based aquatic therapy and modern motor relearning knowledge. Patient groups for whom these contents are important are: CVA, TBI, Parkinson, MS and SCI

 

Topics

 

 

Teaching and learning activities:

 

Tutorials

Observation of patients and group discussion

Psychomotor activities: guided experience with exercises, activities

Demonstration of exercises and activities

Observation of patient demo’s and case: guided with ICF

Peer guided learning

 

 

 

Course leader:

 

Johan Lambeck, PT., BHS. owns an Aquatic Therapy  Consultancy in The Netherlands. He was affiliated as free research associate at the Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, Leuven University, Belgium till 2016 and co-responsible for the Erasmus EU project “ Aquaevidence / Aquaoutcome”. Johan is a formal visiting lecturer at the University of Castilla-La Mancha, Toledo, Spain and holds various free lands affiliations at e.g. Associations of Physical Therapy worldwide. From 1979 – 1997 he was in charge of the Department of Hydrotherapy at the Sint Maartenskliniek, www.maartenskliniek.nl , Europe’s only Medical Centre entirely devoted to diseases of the neuro-musculoskeletal system of both adults and children (neurology, orthopaedics, rheumatology, paediatrics, cardiology).

 

He is a Senior (WST) Lecturer in the Association IATF, (co-)author of 6 books, 3 webbased DVD’s and 35 published articles on aquatic therapy, partly in peer reviewed journals. In 1998 he was named the Aquatic Therapy Professional in the United States and is the coordinator of the aquatic therapy courses in Valens/Bad Ragaz, Switzerland. Co-founder of the International Halliwick Association (1994) and the Association IATF (2010).

 

Per 2002 membering the International Society for Medical Hydrology and per 2005 member of the Cochrane review group on balneology for RA and OA. He is member of the board of reviewers of the Journal of Aquatic Physical Therapy and of the former International Journal of Aquatic Research and Education. Johan is the primary contact of the WCPT-APTI, the aquatic network of the World Physical Therapy Association and also was in charge of the “health benefits” group of the WHO update of the guidelines for safe use of pools and spas.

Since 1983 he has taught over 900 aquatic therapy seminars in 50 countries around the world.

 

Course program:

Day 1

 

Day 2

 

Day 3

ZAPISZ SIĘ/ENROLL

 

            

 Powered by: www.cdx.pl