www.rehatrainer-lodz.pl

SZKOLENIA - Zakażenia HIV i choroba AIDS i inne zakażenia

ZAPISZ SIĘ

 

 

Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów. Przeznaczony dla mgr fizjoterapii specjalizujących się w dziedzinie fizjoterapii.

 

Kurs jest poświęcony zakażeniu wirusem HIV oraz innym ważnym chorobom zakaźnym przenoszonym drogą krwi - wirusowym zapaleniom wątroby typu B i C. Obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu epidemiologii, prezentacji klinicznej i opieki nad pacjentami chorymi na powyższe schorzenia. Duży nacisk kładzie na możliwe drogi zakażenia wirusami HIV, HCV i HBV, zachowania bezpieczne i ryzykowne oraz na postępowanie przed i po ekspozycji na materiał zakaźny. W trakcie kursu omówione zostaną najczęściej powielane fakty i mity związane z zakażeniami HIV, HBV i HCV. Na zakończenie kursu przewidziana jest krótka część praktyczna polegająca na omówieniu kilku przykładowych scenariuszy postępowania w opiece nad pacjentami zakażonymi HIV, HBV lub HCV w praktyce fizjoterapeuty.

 

 

Prowadzący: Lek. Aleksandra Berkan Kawińska

 

Termin: 25 stycznia 2020 roku

 

Ilość godzin: 7

 

Miejsce: Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2

 

Cena: 350 zł brutto

 

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

 

Zakażenie HIV – podstawowe pojęcia, epidemiologia, drogi zakażenia, praktyka kliniczna, aspekty prawne.

 

Wirusowe zapalenia wątroby typu B i C.

 

Profilaktyka przed- i poekspozycyjna zakażeń przenoszonych drogą krwi.

 

Analiza sytuacji klinicznych w kontekście postępowania z pacjentami zakażonymi wirusem HIV lub innymi wirusami przenoszonymi drogą krwi.

 

O prowadzącej:

Lek. Aleksandra Berkan Kawińska jest pracownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi i doktorantką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych ośrodkach zagranicznych, między innymi we Francji i w Holandii. W swojej pracy na co dzień zajmuje się między innymi pacjentami zakażonymi wirusem HIV oraz wirusami hepatotropowymi. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia z zakresu wirusowych zapaleń wątroby, nad którymi prowadzi badania w ramach pracy doktorskiej.

 

ZAPISZ SIĘ

 

 

            

 Powered by: www.cdx.pl