www.rehatrainer-lodz.pl

SZKOLENIA - Stymulacja Bazalna

Zapisz się

 

Prowadzący: dr Grzegorz Biliński, specjalista fizjoterapii

 

Termin: 19-20 października 2019

 

Miejsce szkolenie: Sala szkoleniowa, ul. Odyńca 38, Łódź

 

Cena: 950 zł 

 

Minimalna ilość osób na kursie: 16

 

Opis szkolenia:

Kurs skierowany jest do wszytkich osób, które na codzień spotykają się z osobami z głęboką niepełnosprawnością. Dotyczy to: fizjoterapeutów, pielęgniarek, lekarzy, neurologopedów, studentów medycyny oraz ich rodzin i opiekunów.

 

STYMULACJA BAZALNA® (Basic Stimulation niem. BSC) została opracowana przez profesora Andreasa Frölicha na początku lat siedemdziesiątych.

Profesor określił punkty kluczowe terapii z pacjentem które są ze sobą ściśle połączone i oddziaływają na siebie w nierozłączny sposób. Punktami kluczowymi tej sieci zależności w trakcie terapii jest percepcja, ruch, komunikacja, myśli, środowisko, doświadczenia społeczne. Dzięki zrozumieniu tych współzależności otrzymujemy narzędzie do przemyśleń i programowania wspólnej terapii z pacjentem którego uszkodzony umysł oraz podopieczny przenosi się na inny poziom funkcjonowania, co podkreślił w jednej ze swoich książek wybitny neurolog i psychiatra Oliver Sacks.

STYMULACJA BAZALNA® rozwija i pogłębia inne, dobrze znane, skuteczne, nastawione podmiotowo na Chorego koncepcje terapeutyczne (takie jak metodę Domana, Bobath, Affoltera, kinestetykę, PNF), aby w ten sposób móc oddziaływać zarówno na poszczególne, elementarne, problemy Chorego, jak i całościowo, holistycznie, wpływać na Chorego.

STYMULACJA BAZALNA® jest koncepcją stworzoną dla Osób, dla których terapia innymi koncepcjami neurofizjologicznymi bywa niekompletna, terapia która pozwala terapeucie wejść w psychologiczne zjawisko intraspekcji czyli próby postawienia się na miejscu chorego i odczuwaniu tego co się z nim dzieje podczas terapii i w naszej obecności. STYMULACJA BAZALNA® opiera się głównie o komunikację niewerbalną a także kreuje aktywność ruchową pacjenta opartą o wieloczynnikową regulację procesów motorycznych, poznawczych, wykonawczych i emocjonalnych.

 

 

 

PROGRAM KURSU

 

I DZIEŃ

9:00-10:00

- Przywitanie uczestników, przedstawienie uczestników i pracy jaką wykonują z osobami chorymi.

- Struktura i budowa koncepcji Stymulacji Bazalnej, lub nadanie struktury temu co powinno być oczywiste z punktu widzenia osoby chorej.

10:00-10:15

- Przerwa kawowa

10:15-12:15

- Praca z osobami na płaszczyznach kluczowych dla osoby chorej doświadczanie z podziałem na osoby -  partnerów terapii aktywnych i pasywnych.
- Zadania dotyczące sposobów odczuwania i  przetwarzania informacji somatycznej, przedsionkowej i wibracyjnej słuchowej,dotykowej i wibracyjnej dla osób chorych.

12:15-13:00

- Obiad

13:00-15:00

- Praca osobami na płaszczyznach kluczowych dla osoby chorej doświadczanie z podziałem na osoby -  partnerów terapii aktywnych i pasywnych.

-Wzorce ruchowe kkd w aktywnościach dnia codziennego u osób zdrowych i chorych z uszkodzeniami mózgu, pozycje niskie.

15:00-15:15

Przerwa kawowa

15:15-16:15

- Praca zosobami na płaszczyznach kluczowych dla osoby chorej doświadczanie z podziałem na osoby -  partnerów terapii aktywnych i pasywnych.

- Wzorce ruchowe kkg. Podsumowanie dnia i prośby lub pytania do dnia kolejnego, dyskusja.

 

 

 

II DZIEŃ

9:00-10:00

- Praca z osobami na płaszczyznach kluczowych dla osoby chorej doświadczanie z podziałem na osoby -  partnerów terapii aktywnych i pasywnych. Wzorce kończyn górnych. 

10:00-10:15

- Przerwa kawowa

10:15-12:15

Omówienie obszarów intymnych, prywatnych i  społecznych, akceptacja dotyku, kto dotyka, gdzie, dla czego i po co?

12:15-13:00

- Obiad

13:00-15:00

Oferowanie terapii choremu i „bycie z nim„ na płaszczyźnie jego możliwości i percepcji.

15:00-15:15

Przerwa kawowa

15:15-16:00

- Praca z partnerem zgodnie z zasadmi Stymulacji Bazalnej i Bobathów

 

 

 

III DZIEŃ

9:00-10:00

Praca z partnerem zgodnie z założeniami Koncepcji Stymulacji Bazalnej.
- Ciąg dalszy doświadczania „siebie” i przeniesienie terapii na chorego

10:00-10:15

- Przerwa kawowa

10:15-12:15

- Omówienie i zastosowanie w sytuacjach klinicznych elementów terapii

12:15-13:00

- Obiad

13:00-16:00

- Podsumowanie kursu i dyskusja w grupie.

- Wręczenie  certyfikatów, pożegnanie uczestników i zakończenie kursu

 

 

dr Grzegorz Biliński, specjalista fizjoterapii. 

Od ponad 15 lat pracuje jako klinicysta głównie z pacjentami neurologicznymi po uszkodzeniach mózgu i w spiączce, współpracując z wieloma zespołami w kraju i za granicą, międzynarodowy terapeuta koncepcji PNF, Bobath, Stymulacji Bazalnej, na co dzień wykładowca akademicki, Współtwórca i Prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji, Przewodniczący Wojewódzkiej Opolskiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Członek IPNFA Poland,  KRF, oraz Międzynarodowej Grupy  MWBA Basale Stymulation. Maż i Tatuś Hani i Piotrusia.

 

Zapisz się

 

            

 Powered by: www.cdx.pl