www.rehatrainer-lodz.pl

SZKOLENIA - Podstawy terapii manualnej

ZAPISZ SIĘ

 

 

Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów. Przeznaczony dla mgr fizjoterapii specjalizujących się w dziedzinie fizjoterapii.

 

 

Szkolenie umożliwi kursantom usystematyzowanie wiedzy z zakresu podstaw terapii manualnej. Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta na kursie umożliwi prawidłowe zaplanowanie badania chorego zgodne z wytycznymi IFOMPT. Tylko ściśle uporządkowane badanie pozwoli wdrożyć skuteczną terapię.

Po ukończeniu kursu fizjoterapeuta będzie gotowy do  programowania i samodzielnego wykonania programu kompleksowego usprawniania chorych ze zmianami patologicznymi narządu ruchu.

 

 

Prowadzący: dr n. med. Marcin Świątczak specjalista fizjoterapii, dr n. med. Anna Woźniakowska specjalista fizjoterapii

 

Termin: 11-15 marca 2020 roku

 

Ilość godzin: 35

 

Miejsce: Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2

 

Cena: 715 zł brutto

 

 

 

 

Program szkolenia:

 

Część teoretyczna 15 godzin

 

     

 1. Omówienie spraw organizacyjnych
 2. Rys historyczny
 3. Omówienie nerwowo-mięśniowo-szkieletowego rozpoznania w ramach terapii manualnej
 4. Analiza stawów w ujęciu artrokinematycznym
 5. Anatomia i fizjologia układu mięśniowego dla potrzeb terapii maualnej
 6. Neurofizjologia – receptory stawowe, fenomen bólu
 7. Kolokwium pisemne

 

 

 

Część praktyczna 20 godzin

 

 1. Badanie pasywne z uwzględnieniem wzorca torebkowego
 2. Badanie akcesoryczno-translatoryczne z omówieniem ruchu artrokinematycznego: separacja, trakcja, ślizg translatoryczny z omówieniem reguły wklęsło-wypukłej.
 1. Podstawa badania stawów kończyn górnych i dolnych
 2. Podstawa badania stawu skroniowo-żuchwowego
 3. Podstawa badania stawów międzykręgowych C2/C3 do L5/S1, żeber, spojenia łonowego oraz stawów krzyżowo-biodrowych (testy prowokacyjne i mobilności dla stawów krzyżowo-biodrowych)
 4. Podstawy metod detonizacji mięśni (PIR-poizometryczna relaksascja, RI-recyprokalna inhibicja)
 1. Metoda mięśniowej mobilizacji stawów międzykręgowych i obwodowych
 2. Podstawy metod ryglowania kręgosłupa do selektywnych technik mobilizacji.
 3. Dyferencja dysfunkcji stawowych i problemów dyskalnych w badaniu manualnym.
 4. Podstawy badania stawów szczytowo-obrotowych (testy bezpieczeństwa w rejonie górnego szyjnego odcinka kręgosłupa)
 5. Podstawy badania neurologicznego, problemy odkorzeniowe, peryferyjne, centralne

 

 

 

 

dr n. med. Anna Woźniakowska, Specjalista fizjoterapii.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zdobywałam w Klinice Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej, a także Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi. Pracowałam na stanowisku wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Wyższej Szkoły Informatyki w  Łodzi. Obecnie jestem starszym asystentem na Oddziale  Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Ukończyłam liczne kursy w dziedzinie fizjoterapii.

 

dr n. med. Marcin Świątczak, Specjalista fizjoterapii

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zdobył w Klinice Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi. Obecnie jest wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i prowadzi prywatną praktykę.

Ukończył liczne kursy w dziedzinie fizjoterapii i  terapii manualnej wg standardu IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), jest sekretarzem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia  NOMPT PL.

Prawdziwy pasjonat łączący jak mało kto ogromną wiedzę teoretyczną z praktyką. Wykładowca, którego można słuchać godzinami.

 

ZAPISZ SIĘ

 

 

            

 Powered by: www.cdx.pl