www.rehatrainer-lodz.pl

SZKOLENIA - Podstawy metod neurofizjologicznych

ZAPISZ SIĘ

 

 

Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów. Przeznaczony dla mgr fizjoterapii specjalizujących się w dziedzinie fizjoterapii.

 

Prowadzący:

mgr Konstanty Adam Markiewicz, Klinika Neurologii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Zakład Propedeutyki Pediatrii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

mgr Karolina Mazurkowska, Fundacja Kolorowy Świat

 

 

Termin: 27 czerwca - 1 lipca 2019 roku

 

Ilość godzin: 35

 

Miejsce: Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2

 

Cena: 615 zł brutto

 

 

 

Kurs dedykowany jest magistrom fizjoterapii w trakcie specjalizacji z fizjoterapii. Kurs obejmuje 35 godzin teoretycznych i praktycznych dotykających zagadnień zaburzeń OUN i nerwów obwodowych pacjentów z: MPDZ, zaburzeniami rozwojowymi, padaczką, po przebytym udarze mózgu, spastycznością, wtórnym deformacjom osiowym, zespołami bólowymi kręgosłupa, skoliozami, chorobami nerwowo-mięśniowymi, zaburzeniami układu równowagi, zaburzeniami czucia, po urazach czaszkowo-mózgowych. Podczas kursu wyjaśniamy od podstaw zasady funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego i mechanizmów występujących w następstwach jego uszkodzenia oraz proponujemy odpowiedni schemat postępowania w myśl koncepcji neurofizjologicznych a co za tym idzie konkretnych metod pracy(np.: Bobath,SI,PNF,FM,NTU) w najczęstszych dysfunkcjach wynikających z uszkodzenia układu nerwowego.

 

 

 

O prowadzących:

 

Karolina Mazurkowska - fizjoterapeuta, pedagog, specjalista w zakresie rehabilitacji
pediatrycznej, terapeuta SI, NDT Bobath Baby, PNF. Absolwentka AWF w Katowicach.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie - m.in.
na oddziałach: neonatologia, neurologia, pediatria, onkologia. Wychodząc naprzeciw
potrzebom pacjentów, stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i uczestniczy w
specjalistycznych polskich i zagranicznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach
naukowych.

 


Prowadzone wykłady i szkolenia oraz inne osiągnięcia:

 

 

mgr Konstanty Adam Markiewicz

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zakład Propedeutyki Pediatrii

 

Cel zawodowy:

analiza patomechanizmów chodu wieku rozwojowego, wdrażanie nowych metod fizjoterapii, opracowanie skutecznych metod powięziowych w walce ze spastycznością u pacjentów z uszkodzeniem OUN, samodzielność w prowadzeniu badań.

2017 -  Wszczęcie przewodu doktorskiego „Analiza porównawcza zaburzeń równowagi u pacjentów pediatrycznych z rozpoznaną padaczką nieleczonych farmakologicznie i pacjentach poddanych leczeniu przeciwdrgawkowemu”


Prowadzone wykłady i szkolenia oraz inne osiągnięcia:

 

 

 

ZAPISZ SIĘ

 

 

            

 Powered by: www.cdx.pl