www.rehatrainer-lodz.pl

SZKOLENIA - ANATOMIA PALPACYJNA Z ELEMENTAMI STRUKTURALNEJ BIOMECHANIKI CIAŁA

 

Prowadzący: Łukasz Czubaszewski, Piotr Szałański

 

Termin:

Szkolenie czterodniowe: 13-14 grudnia 2019 i 4-5 stycznia 2019

 

Miejsce szkolenie: sala szkoleniowa, ul. Odyńca 38, Łódź

 

Cena: 1 230 zł

 

 

OPIS SZKOLENIA

Czterodniowy kurs anatomii palpacyjnej, kinezjologii i elementów strukturalnej biomechaniki w oparciu o światowy bestseller Andrew Biela „Trail Guide to the body”. 


Kurs ten ilustrowany jest oryginalnymi prezentacjami powerpoint, książką, dodatkowymi zdjęciami pacjentów z naniesionymi na ich ciało rysunkami mięśni i struktur kostnych. Studenci otrzymują przejrzysty kolorowy skrypt i dostęp do materiałów video online.


W trakcie czterech dni skupimy się na koncepcie i zasadach anatomii palpacyjnej i kinezjologii. Celem tego kursu jest wykształcenie u studentów umiejętności precyzyjnej palpacji ciała i jego struktur. Solidna wiedza i zrozumienie w jaki sposób mięśnie pracują wspólnie jako aparat ruchu jest podstawą dla wszystkich innych sposobów terapeutycznej pracy z ciałem. Dlatego w trakcie poznawania kolejnych mięśni studenci poznają również ich wpływ globalny na ciało i strukturę człowieka.


Program kursu bazuje na orginalnym programie z US Books of Discovery!, szkolenie na licencji polskiego i amerykańskiego wydawcy książki:
"Przewodnik po ścieżkach ciała – Anatomia palpacyjna – Andrew Biel"

Instruktorzy:
dr n.kf. Łukasz Czubaszewski
mgr Piotr Szałański

Cele kursu:


Palpacja:
Palpacją nazywamy użycie dłoni jako narzędzia do zlokalizowania i zidentyfikowania różnych struktur i tkanek w ciele człowieka. Palpacja to umiejętność do wychwycenia i „wsłuchania się” w odczucia płynące z ciała pacjenta poprzez dłonie terapeuty. Jest to wiedza w jaki sposób ciało reaguje na dotyk. Kształcenie i pogłębianie tej kinestetycznej umiejętności jest podstawą dla właściwej aplikacji technik terapii manualnych.

Kinezjologia i biomechanika
Kinezjologia to nauka o relacjach i interakcjach mięśni, stawów, ścięgien i więzadeł oraz układu nerwowego w ruchu człowieka. Złożoność różnych aktywności bazujących na równowadze, wewnętrznych relacjach i biomechanice tych składników anatomicznych. Podstawy kinezjologii są nieodzowne w terapiach manualnych i pracy z ciałem. Kinezjologia daje nam podstawy dla zrozumienia normalnych struktur anatomicznych i funkcji

Jakość dotyku:
Jakoś dotyku to intencja oraz sposób dotyku w trakcie „położenia dłoni” na ciele pacjenta i w trakcie szukania stosownej tkanki. Gdy właściwie stosowany, sam sposób uważnego dotyku może mieć efekt terapeutyczny. Jest to umiejętność różnorodnego ułożenia dłoni i sposobu zastosowania nacisku tak by osiągnąć pożądaną głębokość. Świadomość tego jak nasze dłonie są odczuwane na ciele przez pacjenta jest niezbędna dla podtrzymania odpowiednich relacji z nim. Sukces zawodowy w zawodzie fizjoterapeuty czy masażysty w dużym stopniu zależy od tej podstawowej wiedzy: jak właściwie odnaleźć dane tkanki i struktury w ciele po to by móc zastosować na nich wybrane techniki. Odnosi się do wszystkich metod pracy z ciałem. Od chiropraktyki, osteopatii po masaż, a nawet kosmetologię.
Oprócz wymienionych poniżej głównych tkanek mięśni i ich punktów spustowych, na kursie omówiony i przedstawiony zostanie sposób lokalizacji na ciele punktów kostnych, stawów (oraz opis ich funkcji) i tkanki łącznej, przegrody międzymięśniowe grup mięśniowych i pojedynczych mięśni, warstwowość budowy ciała i elementy palpacji trzewi.

Godziny zajęć:
I dzień 9:00-17:00, II dzień 9:00-17:00, III dzień 9:00-17:00, IV dzień 9:00-17:00

Ilość godzin dydaktycznych:
34 godziny dydaktyczne, w tym 16 godzin teorii i 18 godzin praktyki.

Uczestnicy kursu otrzymują:
• polskojęzyczną książkę "Przewodnik po ścieżkach ciała – Anatomia palpacyjna – Andrew Biel"
• polskojęzyczną płytę DVD "Przewodnik po ścieżkach ciała – Anatomia palpacyjna – Andrew Biel"
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• fakturę VAT (drogą mailową – po zakończeniu szkolenia)

 

            

 Powered by: www.cdx.pl