www.rehatrainer-lodz.pl

SZKOLENIA - Ai Chi

ZAPISZ SIĘ/ENROLL

 

 

 

Course description

 

Course program

 

 

Termin/Date: 17-18.02.2021

 

Instruktor/Leader: Johan Lambeck

 

Cena/Price: 1900 PLN
 

W cenie szkolenia certyfikat w języku polskim i angielskim.
 

Miejsce/Venue: Dom Pomocy Społecznej ul. Spadkowa 4/6 Łódź

 

To enroll please fill the register form or contact us via e-mail.

 

Kliniczne AI CHI  (CAC)

 

Wprowadzenie

 

Kliniczne AI CHI (CAC) jest terapeutycznym zastosowaniem AI CHI. Pierwotnie stosowany jako metoda aktywnego wypoczynku w wodzie, która okazała się mieć korzystny wpływ m.in. na równowagę posturalną i zmniejszenie ryzyka upadków.

 

Istnieją doniesienia naukowe potwierdzające pozytywny wpływ CAC na stan pacjentów  z różnorodnymi schorzeniami, między innymi. stwardnieniem rozsianym, fibromialgią, chorobą Parkinsona czy też po udarze mózgu. Ostatnie badania wykazują również korzystne efekty praktykowania CAC na zmęczenie, równowagę, siłę mięśni, ból, sztywność i autonomię pacjenta. 

 

Czym więc jest CAC i czemu metoda ta jest tak efektywna?

 

Oryginalny Ai Chi został opracowany przez Jun Konno, właściciela instytutu terapii wodnej w Yokohamie, w Japonii. Jun Konno jest także instruktorem Watsu i opracował Ai Chi jako wstęp do Watsu. Około 2000 roku  Ai Chi szybko zyskało popularność dzięki swojej prostocie i widocznym efektom. 

 

Ai Chi aktywne zawiera 20 ciągłych, wolnych i obszernych form ruchów (Kata), dokonywanych bez użycia siły. Ai Chi skupia się na oddechu, ruchu kończyn górnych i dolnych, stabilizacji tułowia, równowadze i koordynowaniu ruchów całego ciała. Wsparcie jest stopniowo ograniczane. Ruchy są połączone z głębokim oddechem w tempie: od około 12 do 16 razy na minutę. 

 

20 form Kata tworzy sekwencję ze stopniowym wzrostem trudności. Nie ma konieczności wykonywania wszystkich ruchów. Istnieją różne protokoły sesji terapeutycznej (www.clinicalaichi.org). 

 

Kliniczne Ai Chi jest rozwinięciem klasycznego Ai Chi o elementy rozumowania klinicznego i świadomego dokonywania wyboru terapii. Przykładami są:

- koncentracja na osiągnięciu celu lub małe formy wsparcia w różnych formach Kata

- torowanie strategii biodrowych  np. u pacjentów z problemami stóp

- trenowanie zakresu stabilizacji bocznej u pacjentów z chorobą Parkinsona

- stosowanie w przypadku obrzęku limfatycznego u pacjentów z nowotworem piersi, rozwinięte przez Annę Bommer i Paulę Geigle.

 

Odniesienia do literatury: Johan lambeck jest współautorem 5 badań dotyczących Klinicznego Ai Chi i rozdziałów w różnych podręcznikach.

 

CAC zawiera elementy Qi Gong oraz Wu Qin Xi. 

 

Podczas sesji Ai Chi pacjenci znajdują się w wodzie o głębokości sięgającej ramion w pozycjach “Tai Chi”  z kolanami lekko ugiętymi. Temperatura wody i powietrza powinna sprzyjać aktywnej relaksacji. W celu nadania rytmu ruchom i oddechowi sesji towarzyszy spokojna muzyka. Rytm spełnia funkcję zewnętrznego bodźca, który prowadzi delikatne ruchy.

 

Cele CAC w Zapobieganiu Upadkom

 

Upadki są częstym problemem u starszych pacjentów, towarzyszą wielu chorobom, takim jak osteoartoza, osteoporoza czy choroba Parkinsona i mogą prowadzić, nie tylko do pogłębienia niesprawności, ale również do wzrostu  zachorowalności i śmiertelności. Tai Chi jest z powodzeniem używane w celu zwiększania równowagi i zmniejszenia ryzyka upadków. Podobnie CAC. Co więcej, ćwiczenia w wodzie posiadają dodatkowe zalety - zapewniają bezpieczeństwo. Poczucie bezpieczeństwa sprawia, że pacjent jest w stanie pewniej wykonywać ruchy o większym zakresie niż na lądzie bez ryzyka utraty równowagi. Kontrolowanie dalej sięgających ruchów na końcu dużego zakresu jest niezbędne dla bezpieczeństwa aktywności dnia codziennego.

 

Mobilizacja powięzi (tkanka łączna)

 

Ai Chi jest znane jako technika relaksacji. Oddychanie, kontrola płynności ruchów i korekcja postawy daje podstawę bycia zrelaksowanym. Fizycznie objawia się to jako zmniejszenie sztywności powięzi w mięśniach i wokół nich. Powtarzające się ruchy, dodatkowo zmniejszają sztywność i mają bezpośredni wpływ na powięź. Oznacza to, że stopniowo także małe efekty w zakresie ruchu mogą być osiągnięte.

 

Istotny jest również fakt, że wolne ruchy w wodzie, a także utrzymanie postawy, wymagają jedynie około 25% siły mięśni w porównaniu do aktywności na lądzie. Jest to kolejny powód dla którego CAC wywołuje efekt relaksacji: łatwo jest stopniować aktywność mięśni i koordynację ruchową w związku z czym potrzeba mniej energii. Jest to istotne między innymi w przypadku fibromialgii i choroby Parkinsona.

 

Powolne i szerokie ruchy wpływają również na drenaż limfy w przypadku pacjentek onkologicznych. CAC może być stosowane w kompleksowej terapii zastoinowej (publikacja z  2019).

 

CAC jako formę koncepcji mindfulness. Stan “uważności” okazuje się być bardzo efektywny w problemach związanych z zapaleniem nerwów. W wodzie, CAC wzmacnia funkcje wykonawcze, które modyfikują procesy neurologiczne o podłożu zapalnym.

 


Szczegóły kursu

 

Kurs obejmuje 2 pełne dni i  jest prowadzony przez Johana Lambecka i Annę Bommer. Czas w basenie obejmuje 80% kursu. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty, zatwierdzone przez Stowarzyszenie IATF (Valens, Switzerland)

 

Wykładowcy 

 

Johan Lambeck

PT i Starszy wykładowca IATF. Dyrektor Aquatic Rehab Consultants. Do końca 2015 roku pracował jako wolny pracownik naukowy na Uniwersytecie Leuven  (Belgia). Johan jest Honorowym Profesorem w Szkole Wyższej Zhongshan Vocational w Tanjin (Chiny).

Jest autorem licznych książek, rozdziałów i 40 artykułów na temat Terapii Wodnej w (recenzowanych) czasopismach. Jest członkiem Cochrane i pierwszą osobą do kontaktu dla WCPT sieci wodnej fizjoterapii. Od Lipca 2016 jest także Honorowym Doradcą Chińskiego Centrum Badań nad rehabilitacją w  Beijing.

http://www.linkedin.com/pub/johan-lambeck/25/9/43a

 

Anna Bommer. 

Starszy Wykładowca IATF. Jest certyfikowanym przez Japoński Instytut Aquadynamiki wykładowcą Ai Chi i praktykantką Watsu i WST. Anna  specjalizuje się w pracy z osobami z różnymi  fizycznymi i umysłowymi niepełnosprawnościami i pracuje w Fundacji Clair Bois w Genewie (Szwajcaria). Specjalizuje się również w Tradycyjnej Chińskiej Medycynie i technikach Qi Gong jako uzupełnienie CAC.

 

 

            

 Powered by: www.cdx.pl