www.rehatrainer-lodz.pl

BLOG - Medyczny Trening Terapeutyczny w usprawnianiu pracowników biurowych

 

 

Wykonywanie pracy biurowej związanej z długotrwałą statyczną pracą mięśni jest często związane z występowaniem charakterystycznych dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Jest to efektem sedentarnego trybu życia, przyjmowania nieprawidłowej pozycji podczas pracy przy komputerze oraz braku odpowiedniej aktywacji mięśniowej.

 

W pozycji kifotycznej w odcinku lędźwiowym i piersiowym z protrakcją głowy, w której stawy międzywyrostkowe są ustawione w pozycji horyzontalnej, następuje zmiana funkcji mięśniowej, otwór międzykręgowy jest zwężony i następuje utrata stabilizacji. Równie negatywnie wpływać może brak odpowiedniej ruchomości odcinka szyjnego, które bardzo szybko skutkuje pojawieniem sie tkanki tłuszczowej i łącznej na poziomie C7 oraz zanikiem mięśni głębokich, często z  jednoczesnym zablokowaniem stawów międzykręgowych i ograniczeniem ruchomości odcinka szyjnego.

 

Brak odpowiedniej stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa wiąże się z hipermobilnością tego odcinka spowodowaną osłabieniem głębokich mięśni stabilizujących stawy kręgosłupa oraz braku kontroli motorycznej (1). Może to prowadzić do niewystarczającego zabezpieczenia stawów oraz przeciążenia struktur odcinka szyjnego, zaburzenia mechanizmu wyprzedzającego, niewystarczającej aktywności nerwowo-mięśniowej i niefizjologicznej męczliwości długich mięśni szyi (2). Efektem tych zaburzeń może być powstawanie dyskopatii, występowanie dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa, dolegliwości bólowych i związanych z nimi ograniczeń ruchomości obręczy barkowej i ramion. Często występują zawroty i bóle głowy, w niektórych przypadkach również problemy z przełykaniem śliny i pokarmu.

 

Większość dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa i stawu ramiennego manifestuje się w postaci umiarkowanej lub ostrej tkliwości mięśnia czworobocznego, prostowników karku, dźwigacza łopatki i mięśni podgrzebieniowych (1). Przykurczeniu najczęściej ulegają mięśnie: prostowniki i zginacze nadgarstka, część górna mięśnia czworobocznego, dźwigacz łopatki, piersiowy wielki i mniejszy, biodrowo-lędźwiowy, prosty uda i dwugłowy uda. Atrofii ulegają natomiast: prostowniki kręgosłupa – szczególnie mięsień wielodzielny, głębokie zginacze odcinka szyjnego, mięsień długi szyi, poprzeczny brzucha, środkowa i dolna część m. czworobocznego, zębaty przedni, najszerszy grzbietu, pośladkowy średni i mały, czworogłowy, trójgłowy ramienia.

 

W przeprowadzonym przez Kay i wsp. przeglądzie literatury obejmującym 31 randomizowanych prób kontrolnych wykazano, że największą skuteczność w leczeniu  zaburzeń odcinka szyjnego ma terapia wieloaspektowa obejmująca mobilizacje i manipulacje oraz ukierunkowany trening fizyczny (4). Ylinen i wsp. wykazali, że w wyniku treningu mięśni odcinka szyjnego i obręczy barkowej przez 12 tygodni 2 razy w tygodniu, kontynuowanych samodzielne w domu przez 1 rok, następuje zwiększenie siły mięśniowej oraz redukcja bólu (5). Nelson i wsp. udowodnili, że regularny ukierunkowany trening może przesunąć bądź wyeliminować ryzyko operacji (6). W cytowanym badaniu wzięło udział 46 pacjentów ze wskazaniami do operacji, bez innych dolegliwości uniemożliwiających podjęcie ćwiczeń. Po zakończeniu 10 miesięcznego programu treningowego jedynie troje z pacjentów nadal wymagało zabiegu operacyjnego.

 

Badania dotyczące wpływu treningu siłowego i wytrzymałościowego na redukcję dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa i stawu ramiennego wykazują korzystne efekty (3; 4; 5; 6; 7; 8; 9). Ćwiczenia fizyczne są najlepszym sposobem na odzyskanie siły, elastyczności i wytrzymałości mięśni, odbudowy uszkodzonych tkanek oraz powrotu do normalnej aktywności życiowej (3). Muszą one być wykonywane w zakresie bezbólowym, w pozycji, w której pacjent zgłasza dyskomfort. Warunkiem właściwego wykonania ćwiczenia jest zachowanie prawidłowej postawy ciała z prawidłowym ustawieniem głowy.

 

Terapia pacjentów z hipermobilnością odcinka szyjnego powinna obejmować naukę przyjmowania prawidłowej postawy, mobilizacje lub manipulacje odcinka C2–TH1-3, inhibicję i rozciąganie mięśni globalnych, ukierunkowany trening mięśni głębokich oraz ćwiczenia czynności dnia codziennego (ADL).

 

Lokalne mięśnie stabilizujące odcinek szyjny to głębokie i krótkie mięśnie, mające przyczepy bezpośrednio na kręgach szyjnych, odpowiedzialne są za ruch i stabilizację danego segmentu. Do ich aktywacji dochodzi w wyniku ćwiczeń o niskiej intensywności, kształtujących czucie kinestetyczne, treningu nerwowo-mięśniowego (14; 15). Podczas ćwiczeń zwiększających kontrolę motoryczną głębokich mięśni odcinka szyjnego niezmiernie ważną rolę pełni kontrola wzroku. Kierowanie wzroku w dół powoduje aktywację głębokich zginaczy, podczas gdy kierowanie wzroku w górę – aktywację głębokich prostowników odcinka szyjnego (Ryc. 3).

 

Do programu usprawniania włączyć należy jak najwcześniej ćwiczenia na sprzęcie treningowym. Sesja treningowa powinna składać się z rozgrzewki, ćwiczeń wzmacniających mięśnie stabilizujące oraz ćwiczeń rozciągających mięśnie przykurczone.

 

 

Źródło:

1. Thue L, Michalak K, Poziomska-Piątkowska E. Medyczny Trening Terapeutyczny w usprawnianiu pracowników biurowych. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja

2. Falla D. An electromyographic analysis of deep cervical flexor muscles in performance of craniocervical flexion. Phys. Ther. 2003.

3. Feed-forward-Mechanism (Feedforward activity of the cervical flexor muscles during vouluntary arm movements is delayed in chronic neck pain. Exper Brain Research. 2004.

4. Andersen L, K. Hansen, O. S. Mortensen, M. K. Zebis. Prevalence and anatomical location of muscle tenderness in adults with nonspecific neck/shoulder pain. BMC Musculoskeletal Disorders. 12, 2011.

5. Kay T. et al. Exercise for mechanical neck disorders. The Cochrane Database of Systematic Reviews . 3, 2005.

5. Ylinen et. al Journal of the American Medical Association. 2003, 289, pp. 2509-2516.

6. Nelson et. al. Can spinal surgery be prevented by aggressive strengthening exercises?A prospective study of cervical and lumbar patients. Arch Phys Med Rehabil. 1999, Vol. 80, 1, pp. 20-5.

7. Coury H, Moreira R, Dias N. Evaluation of the effectiveness of workplace exercise in controlling neck, shoulder and low back pain: a systematic review. Revista Brasileira de Fisioterapia. 2009, Vol. 13, 6, pp. 461–479.

8. Andersen L, Jørgensen M, Blangsted A,  Pedersen M, Hansen E, Sjøgaard G. A randomized controlled intervention trial to relieve and prevent neck-shoulder pain. Medicine and Science in Sports and Exercise. Vol. 40, 6, pp. 983-990.

9. Andersen L, Kjær M, Søgaard K, Hansen L, Kryger A, Sjøgaard G. Effect of two contrasting types of physical exercise on chronic neck muscle pain. Arthritis Care and Research. 2008, Vol. 59, 1, pp. 84–91.

10. Ahlgren C, K. Waling, F. Kadi, M. Djupsjöbacka, L.-E. Thornell, and G. Sundelin. Effects on physical performance and pain from three dynamic training programs for women with work-related trapezius myalgia. Journal of Rehabilitation Medicine. 2001, Vol. 33, 4, pp. 162–169.

11. Andersen L, C. H. Andersen, E. Sundstrup, M. D. Jakobsen, O. S. Mortensen, and M. K. Zebis. Central adaptation of pain perception in response to rehabilitation of musculoskeletal pain: randomized controlled trial. Pain Physician. 2012, Vol. 15, 5, pp. 385–394.

12. Andersen C, L. L. Andersen, B. Gram, et al. Influence of frequency and duration of strength training for effective management of neck and shoulder pain: a randomised controlled trial. Journal of Sports Medicine. 2012, Vol. 46, 14, pp. 1004–1010.

13. Zebis M, L. L. Andersen, M. T. Pedersen et al. Implementation of neck/shoulder exercises for pain relief among industrial workers: a randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders. 2011, Vol. 12:205.

14. O`Leary, Falla, Jull. Recent advances in therapeutic exercise for the neck: implications for patients with head and neck pain. Aust Endod J. 2003, Vol. 29, 3, pp. 138-42.

15. O`Leary, Falla, Jull,. Progress of physiotherapy treatment by cervical patients. Aust Endod J. 2003, Vol. 29, 3, pp. 138-42.

16. Vollenbroek-Hutten M, H. Hermens, G. Voerman, L. Sandsjö, R. Kadefors, “?”. Are changes in pain induced by myofeedback training related to changes in muscle activation patterns in patients with work-related myalgia. European Journal of Applied Physiology. 2006, Vol. 96, 2, pp. 209–215.

 

 

DODAJ KOMENTARZ     Ilość :0
 

            

 Powered by: www.cdx.pl