www.rehatrainer-lodz.pl

- ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA - BODY AWARNESS

ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA

 

 

Świadomość ciała to umiejętność rozpoznawania położenia i ruchu naszego ciała w przestrzeni uwarunkowana umiejętnością prawidłowej rejestracji bodźców pochodzących z trzech systemów: przedsionkowego, dotykowego i proprioceptywnego.

 

System przedsionkowy związany jest z równowagą naszego ciała oraz ze zmysłem orientacji przestrzennej. Zbudowany jest z receptorów znajdujących się w uchu wewnętrznym i połączonych z centralnym systemem nerwowym. Odpowiada za rozwój równowagi, koordynacji i ruchu.

 

System dotykowy odnosi się do zmysłu dotyku.

 

Propriocepcja to nieświadomie odbierane przez nas informacje płynące z naszych stawów i mięśni. To dzięki niej możemy bez trudu usiąść na krześle nie patrząc na nie, ponieważ bodźce proprioreceptywne informują nas o położeniu naszego ciała względem krzesła i przestrzeni.

 

 

Do oznak obniżonej świadomości ciała u dzieci należą:

 

 

 

Oczywiście świadomość ciała można zwiększyć!

 

Propriocepcja umożliwia odbieranie informacji w chwili, kiedy nasze mięśnie się kurczą i rozciągają, z tego względu największy wpływ na zwiększanie świadomości ciała ma doświadczanie i nauka ruchu podczas zabaw ruchowych. Wszelkiego rodzaju przerwy w nauce i obowiązkach powinny być wykorzystywane na aktywność ruchową, która zwiększa dopływ bodźców do mózgu. Ruch poprawia zdolność dzieci do nauki.

 

Przykłady aktywności zwiększających świadomość ciała:

 

  1. Lustrzane odbicie – odtwarzanie ruchu pokazywanego przez  kolegę
  2. Odgadywanie rysunków i napisów wykonywanych na plecach
  3. Dotykanie odpowiednich części ciała i wykonywanie ruchów z zamkniętymi oczami
  4. Uświadomienie istnienia przestrzeni osobistej z wykorzystaniem hula-hop, sprawdzenie przez dzieci, jakie czynności mogą być wykonywane w jej zakresie
  5. Odbijanie balonika różnymi częściami ciała – rączką, łokciem, kolanem itp.
  6. Głaskanie różnych części ciała za pomocą pędzelka.
  7. Pomocne jest również werbalne określanie kierunku, dystansu i lokalizacji.

 

Źródło: http://sydney.edu.au/compass/documents/Body_Awareness_Factsheet.pdf

 

            

 Powered by: www.cdx.pl